jaargang 5 | nummer 29 |7 december 2008

Inhoud

  1. Wat doen we in december?
  2. Klachten van buurtbewoners
  3. Nieuwjaarskaas en wijnavond - 24 januari 2009
  4. Site Monitor Niel geüpdated
  5. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijk bericht - belangrijk bericht - belangrijk bericht - belangrijk bericht

Het is wel degelijk computerclub op maandag 8 december 2008.

1. Wat doen we in december?

Op maandag 8 en 15 december wordt, vanaf 20u in de computerklas verder gewerkt aan de presentatie die de leden maken met eigen foto/filmmateriaal.
De werkgroepen Digitale Beeldbewerking en Excel komen samen in de refter.

Sinds zaterdag 22 november is de cursus Excel in tweeën gesplitst.
Een groep waarvan het niveau lager ligt, komt samen in de computerklas. Patrick Van Doorslaer neemt deze groep onder zijn hoede.
De tweede groep, met leden die al goed overweg kunnen met Excel, worden begeleidt door Louis Bertels, Walter Govaerts en Paul Van Reeth. Deze groep komt samen in de videoklas (hier worden PC opgesteld).
Beide werkgroepen vinden plaats op zaterdag 13 december van 10u tot 12u en in beide groepen is nog plaats.

Voor verdere informatie kan je terecht bij de coördinators

2. Klachten van buurtbewoners

Zowel de computerclub als de andere gebruikers van de school hebben een brief van de gemeente ontvangen wat betreft lawaaihinder.

Blijkbaar hebben buurtbewoners geklaagd over nachtlawaai. Ondanks wij ’s maandags sluiten om 22u30 willen wij toch alle leden verzoeken om bij het verlaten van de school hiermee rekening te houden. Ook vragen wij nogmaals rekening te houden met de regelgeving betreffende parkeren op de openbare weg. Wij veronderstellen dat de gemeente strenger zal optreden tegen foutparkeerders. Wij rekenen op de medewerking van al onze leden.

3. Nieuwjaarskaas- en wijnavond - 24 januari 2009

Hou alvast zaterdag 24 januari 2009 vrij.
Dan organiseert Computerclub Monitor Niel zijn jaarlijkse nieuwjaarskaas- en wijnavond. Meer info in het volgende clubblad.

4. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
info@monitorniel.be


Internet