jaargang 2 | nummer 13 | 6 juni 2005 

Inhoud

  1. Info- & opendeurdag - 24 september 2005
  2. Oproep aan de leden.
  3. Computerclub Monitor Niel gaat draadloos.
  4. Site Monitor Niel geüpdated
  5. Archief Monitor Light Digitaal

1. Info- & opendeurdag - 24 september 2005?

Na een jarenlange traditie verhuist onze opendeurdag naar zaterdag 24 september.
Tussen 10 tot 18 uur kunnen de computerliefhebbers uit de Rupelstreek en ver daarbuiten hun 'computerhartje' ophalen.
Hoofddoel van het hele gebeuren is uiteraard kennismaken met de werking van de club. Daarom kan men aan de infostand inlichtingen krijgen over de werking van Monitor Niel, de cursussen, de thema-avonden en het clubblad 'Monitor Magazine'.
Het wordt een echte 'club-in-werking'-dag. 
Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Het enige wat jullie moeten doen is gewoon doen wat jullie op een clubbijeenkomst doen: bezig zijn met computers.
Er kan eveneens gratis gesurft worden in het cybercafé 'De Monitor', vanaf dit jaar draadloos, en men kan de geschiedenis in krantenknipsels bekijken.
Wie de club wil steunen kan ook deelnemen aan de tombola waar prachtige prijzen aan verbonden zijn.
Voor de hongerigen en dorstigen is er ook een cafetaria voorzien.
De inkom is, zoals steeds, gratis.

2. Oproep aan de leden.

Volgend werkjaar sneuvelt een traditie.
Omdat we merkten dat de publieke belangstelling jaar na jaar verminderde hebben we besloten de opendeurdag samen te laten vallen met de infodag en wel op zaterdag 24 september van 10 tot 18 uur.
We willen er een echte club-in-werkingdag van maken zodat de bezoekers kunnen zien met wat de leden van Computerclub Monitor bezig zijn.
Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Het enige wat jullie moeten doen is gewoon doen wat jullie op een clubbijeenkomst doen: bezig zijn met computers.
Meer details zullen in het clubblad van september verschijnen.

Hou meteen ook maandag 19 september vrij want dan vindt de algemene ledenvergadering plaats.

3. Computerclub Monitor Niel gaat draadloos.

Meer en meer leden beschikken over een laptop.
Daarom vonden we het geen slecht idee om een zogenaamd 'wireless access point' aan te schaffen. Dan is meteen het probleem van de draden en de overbevolking aan de tafel opgelost. Iedereen kan met zijn laptop overal in de refter plaatsnemen en toch probleemloos internetten, bestanden uitwisselen, enzovoort enzoverder.
Het gebruik van deze 'hotspot' is gratis voor de leden. Je zet je aan een tafel, klapt je laptop open en je bent draadloos verbonden met de wereld. 
Je ziet Computerclub Monitor gaat mee met de technologsche ontwikkeling.

4. Site Monitor Niel geüpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief geïnteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
info@monitorniel.be


www.monitorniel.be