monitor logo
www.monitorniel.be
jaargang 10 | nummer 86 | oktober 2014

1. Enkele mededelingen

 • Je kan de speelplaats van de GBS aan de Veldstraat niet meer als parkeerplaats gebruiken. Men heeft nl. een paaltje geplaatst voor de eerste poort. Officieel mocht de speelplaats trouwens niet gebruikt worden als parkeerplaats maar het werd telkens oogluikend toegestaan.
  De parking achter de refter kan je uiteraard wel nog gebruiken.
 • De verkeerssituatie aan het lokaal aan de Veldstraat is gewijzigd. Wanneer je aankomt kan je de gewone weg volgen maar wanneer je na de clubactiviteit naar huis rijdt, mag je niet meer rechtsaf richting Antwerpsestraat. Je moet naar links en dan neem je de eerste straat rechts, de Overwinningsstraat, en dan weer naar rechts. Dit is de Edward Claessenslaan. Wanneer je deze volgt kom je terug op de Antwerpsestraat. Je mag wel aan beide zijden van de Vredestraat parkeren.

2. Rommelmarkt - 21 september 2014

Ondanks het slechte weer kwam er toch veel volk afgezakt naar de rommelmarkt van zondag 21 september.

Er werden heel wat hamburgers en braadworsten verkocht en de cafetaria zat regelmatig vol.

Langs deze weg wil het bestuur alle medewerkers aan de Nielse Computerdag bedanken.

3. Bijeenkomst werkgroepen - 4 oktober 2014

 • In de werkgroep Excel wordt nog steeds een excelprobleem in groep aangepakt en naar een oplossing gezocht.
  Paul Van Reeth belicht van 10u00 tot ongeveer 11u30, een thema over Excel. Dit kan o.a. zijn: voorwaardelijke opmaak, functies, tips en trucks enz....
  Na een kleine pauze is het, tot ongeveer 12u30, de beurt aan Louis Bertels.
  Hij gaat verder met VBA in Excel, dit is programmeren en macro´s opnemen in Excel. Stap voor stap bekijken wat je met VBA zoal kan.
  Verwacht van hen geen wonderen. Paul en Louis zijn zelf amateurs. Het is de bedoeling van elkaar te leren.
  Voor het gedeelte voor de pauze is er geen basiskennis vereist.
  Na de pauze is het wel van belang dat de nieuw bijgekomen mensen niet moeten aanleren wat o.a. een cel, een bereik, een functie of een formule is. Openen, sluiten en hoe en waar opslaan mag ook geen probleem zijn. Er wordt gewerkt met de laatste versie Excel .
  Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.
  Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, heeft speciaal een website ontwikkeld: sites.google.com/site/monitorniel.
 • De werkgroep absolute beginners, onder deskundige leiding van Jhonny Van Dam Jr. komt van 10u00 tot 12u00 bij elkaar.
  In de videoklas wordt aan absolute beginners en de ietwat gevorderden een onderdeel van het Office pakket uit de doeken gedaan.
 • De Linux Users Group Monitor Niel gaat nog steeds verder met het ontrafelen van de geheimen van Linux. Roger De Pauw, François De Jonghe en Patrick Craenen leiden deze groep in goede banen.
  Er wordt wel het meeste gewerkt met Ubuntu (http://ubuntu-be.org) en Mint (www.linuxmint.com) maar ook de andere releases komen aan bod.
  Je kan hen aan de slag zien van 9u30 tot 13u00.
  De Linux Users Group Monitor Niel heeft ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is: http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.
  Heb je dringende problemen surf dan naar http://forum.ubuntu-nl.org/index.php.
  Dit is het beste (Nederlandstalige) forum voor Ubuntu, François De Jonghe is daar actief, en men is daar met hulpverlening constant en héél vlug.
  Je kan je vragen ook steeds kwijt op linux.users.group@monitorniel.be

Al deze bijeenkomsten vinden plaats op zaterdag 4 oktober 2014 in de gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat in Niel.

4. Open clubactiviteiten in september

De verschillende werkgroepen komen bij elkaar op maandagen 13 en 20 oktober 2014.

 • Op het vragenuurtje van de werkgroep Excel kan je vanaf 19u00 met je excelproblemen terecht.
  Hiervoor is geen basiskennis vereist.
  Ondertussen wordt uiteraard sites.google.com/site/monitorniel, de website die speciaal door Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, ontwikkeld werd, voortdurend met tips en trucs aangevuld.
 • De Linux Users Group Monitor Niel komt op deze maandagen van 19u tot 22u30 bijeen. Je kan bij hen terecht met vragen over de Ubuntu of Mint. Maar ook voor problemen met andere Linux releases wordt een oplossing gezocht.
  Zij hebben ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is: http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.
  Je kan je vragen ook steeds kwijt op linux.users.group @monitorniel.be.
 • Jos Du Lion, Jef Claes en Jhonny Van Dam staan, vanaf 19u30, ter beschikking van diegenen die nog vragen hebben over het thema van de zaterdagse werkgroep "Absolute beginners".
  Ook op andere absolute beginnersvragen zullen zij trachten een antwoord te geven.
 • Na de invasie van de laptop volgt de invasie van de tablet pc.
  De werkgroep Pret met de Tablet is opgericht om de in's en out's van dit nieuwe media te leren kenen.
  Interesse? Kom op maandagen 13 en 20 oktober gerust af naar de refter van de GBS, Veldstraat 1 te Niel

Je kan natuurlijk nog steeds met je eigen pc of een pc van de club op het internet surfen, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 22u30.

5. Workshop: GIMP - 20 oktober 2014

Iedereen die met digitale beeldbewerking bezig is, kent ongetwijfeld Photoshop en weet dat dit eigenlijk onbetaalbaar is voor de niet-professionele gebruiker.

Jos Du Lion heeft in het verleden al laten zien dat er goede alternatieven zijn zoals Xnview en Photoscape.

Nu wil hij GIMP op de testbank leggen. GIMP is een volwaardige opensource Photoshop vervanger d.w.z. dat het volledig gratis is en voortdurend door de internetgemeenschap aangepast wordt.

Omdat GIMP een uitgebreid programma is, wil Jos hier een workshop van maken die verspreid is over meerdere maanden.

In de eerste workshop van 20 oktober stelt hij GIMP voor, laat hij zien waar je het kan downloaden en hoe je het moet installeren.

De workshop start uitzonderlijk om 19.30u om, na een kleine pauze, te eindigen rond 22u.
Het is gratis en toegankelijk voor het grote publeik. Hij vindt plaats in de videoklas van de GBS en het is aangeraden dat je je laptop meebrengt.

Inschrijven is niet verplicht maar het zou tof zijn wanneer je ons van je komst op de hoogte brengt via werkgroep.digitalebeeldbewerking@monitorniel.be.

6. Wablinux?

We beginnen met een nieuwe rubriek en Peter Malaise, een linux-adept, gaat hierin de achtergronden van Linux wat meer belichten.

Linux, free software, open source, GNU, vrije software, freeware... Een kat vindt er zijn jongen niet meer in terug. Hoe zit dat in mekaar?

Alles begint met één van twee iconische figuren: Richard M. Stallman (RMS voor de vrienden), een meertalige Amerikaan die als IT-ontwikkelaar en programmeur aan het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) werkte en er in 1983 het volledig vrije GNU operating system ontwikkelde. Dat is voortontwikkeld uit Unix , een commercieel operating system voor mainframe-computers. RMS maakte zijn kloon beter toegankelijk en geschikt voor de toendertijd opkomende desktop-PC's. Hij beschrijft zijn benadering als 'free and open source': in tegenstelling tot commerciële programma's, wou hij een richting creëren waarbinnen je met de software kan doen wat je wil (dus free, zoals in 'free speech') en die een toegankelijke broncode heeft die door ieder die dat wenst kan aangepast worden (open source code). Dat is de geboorte van de Free and Open Source Software of FOSS . Hij benoemde zijn programmatuur met een woordspeling, een van de vele waarvoor FOSS software berucht is en die 'recursief' genoemd wordt: ze keert terug in zichzelf. Hier gaat het om GNU , wat staat voor ' GNU is Not Unix ' ( www.gnu.org ).

De tweede iconische figuur is Linus Torvalds , een Finse IT-student die zijn neus vol had van het proprietary (gesloten) Microsoft Operating System. In 1994 schreef hij een nieuwe broncode, de kernel zoals hij genoemd wordt en die geïnspireerd is op Unix, die deze problematiek oploste en een open, compacte en goed beheersbare broncode opleverde. Hij noemde het Linux , voortbordurend op zijn eigen naam 'Linus' en de naam 'Unix'. De rechten daarop werden later ondergebracht in de Linux Foundation ( www.linuxfoundation.org ), een stichting door wie Linus gesponsord wordt.

De combinatie van de twee geeft wat wij vandaag kennen als Linux in zijn vele verschijningsvormen: een Open Source softwaresysteem (zoals GNU en andere) dat draait op een Open Source kernel (Linux). Stallman spreekt zelf altijd van 'GNU/Linux' omdat je de twee nodig hebt voor een operationeel geheel.

Samenvattend: er is Free and Open Source Software (FOSS) die gebruik maakt van Linux (in essentie de kernel van Linus Torvalds) en die programmatuur omvat zoals GNU, Gnome, KDE, Mint, Red Hat, Fedora, Suse en vele tientallen anderen. Aan de ontwikkeling werkt een internationale groep vrijwilligers – meestal de 'Linux Community' genoemd – die vele tienduizenden vrijwillige medewerkers heeft, maar ook vele miljoenen gebruikers die, als ze dat willen, een bijdrage kunnen leveren.

'Vrije software' is de vertaling van 'free software' en slaat op de vrijheid van beschikking en handelen met die software. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de General Public License of GPL die je in alle programma's terugvindt (kijk eens onder 'Help – Info' in de werkbalk). Je mag die software naar eigen goeddunken bestuderen, aanpassen, delen, je mag ze zelfs verkopen, maar je moet jouw aanpassingen aan dezelfde GPL-voorwaarden voor iedereen beschikbaar maken.

'Freeware' is heel wat anders: dat is software die zonder betaling mag gebruikt worden, maar die verder niet aan strikte regels hoeft te voldoen zoals die gelden voor FOSS. Er is geen community en geen onderhoudsverbintenis of garantie van normering. Met freeware haal je (weliswaar gratis) een kat in een zak binnen: heel misschien is de software voldoende beveiligd, maar de stabiliteit en compatibiliteit met andere programma's zijn niet verzekerd.

Wat betekent dat alles nu en waarom is het van belang? Als we zeggen 'Linux' is dat een algemene benaming voor alle Free and Open Source Software (FOSS). Er bestaat geen 'firma Linux' die ooit wel eens geld gaat vragen, zoals Microsoft of Apple: er bestaat wel de Linux Foundation , die de spelregels bepaalt. Daarnaast is er de wereldwijde Linux Community, een vrije samenwerking tussen freaks en geeks, beroeps- of amateur-programmeurs die meestal onbetaald, maar goed georganiseerd aan bepaalde pakketten werken. Aan KDE bijvoorbeeld werken er zo'n 400 mensen mee; Open Street Map ( www.openstreetmap.org ), het alternatief voor Google Maps, heeft 1.400.000 geregistreerde gebruikers die verbeteringen aan de wegenkaarten kunnen aanbrengen, vergelijkbaar met Wikipedia .

Sommigen medewerkers worden officieel gesponsord door vooraanstaande softwarebedrijven, omdat die begrepen hebben dat een sterke internationale Linux-community een garantie is op snelle ontwikkeling, stabiliteit en innovatie. De werking van Monitor Computerclub Niel is op dezelfde idee geschoeid: wat we hebben (behalve de Windows-software, uiteraard) en wat we kunnen, delen we op vrijwillige basis met anderen. Op termijn wordt iedereen daar beter van.

6. Hints & Tips

 • Je kunt een Excel-tabel natuurlijk gewoon kopiëren en plakken in een Word-document. Maar soms is het handiger om de tabel in te voegen door hem te koppelen. Op die manier heb je de garantie dat veranderingen in de brondata (de Excel-tabel) ook worden doorgevoerd in het Word-document.
  Lees het volledige artikel op Chip.nl
 • Soms lijkt het wel alsof de muisaanwijzer van je laptop een eigen willetje heeft. Bijvoorbeeld wanneer je een tekst op je notebook aan het typen bent en de cursor opeens op een andere plek in het document staat. Meestal komt dat doordat het touchpad te gevoelig is ingesteld.
  Leest het volledige artikel op Chip.nl
 • Bij elke (her)start van Windows 8 moet je opnieuw de inloggegevens van je Microsoft-account invoeren, wat een beetje overbodig is als je de enige gebruiker van de computer bent. Opgelet deze tip is voor de ietwat gevorderde computergebruiker en gebruik je, net als alle tips trouwens, op eigen risico.
  Lees het volledige artikel op Chips.nl
 • Wanneer je bestanden met de Windows Verkenner beheert, sta je regelmatig voor nieuwe uitdagingen. Want hoe selecteer je bijvoorbeeld alle PNG-bestanden of alle bestanden die je gisteren hebt bewerkt? Je kunt dan de bestanden op bestandstype of datum sorteren en naar de desbetreffende bestanden scrollen, maar het gaat sneller en efficiënter door te filteren.
  Lees het volledige artikel op Chips.nl

Wanneer jullie zelf hints & tips hebt die het computeren minder frusterend maken, laat het ons dan weten op redactie@monitorniel.be.

7. Pret met de tablet?

 • Hoe maak je een screenshot, of een schermafbeelding of foto, van het huidige scherm van je iPad of je Android tablet? Dat is een veelvoorkomende vraag. Vrijwel elke tablet-pc heeft de mogelijkheid om een afbeelding te maken van je scherm. Binnen Windows is dit mogelijk met behulp van de PrintScreen-knop op het toetsenbord. Aangezien de tablet geen toetsenbord heeft zijn er andere methoden om dit te bewerkstelligen. Helaas is deze methode voor elk merk, tablet-type en type besturingssyteem anders. Soms kan het met behulp van een knoppen-combinatie. De andere keer is de screenshot-optie verwerkt in de software. Er zijn enkele standaard procedures die eenvoudig te proberen zijn.
  In deze tablet tip hoe je dit voor elkaar krijgt.
 • Misschien wel hét belangrijkste onderdeel van je tablet, naast het beeldscherm, is de verbinding met internet. Zonder een regelmatige toegang tot het internet ben je nergens met je tablet. Een verbinding met een WiFi netwerk is de meest voorkomende optie. Helaas gaat dit soms fout en zijn er problemen met het maken van een WiFi verbinding met je draadloze thuisnetwerk. Gelukkig zijn er oplossingen voor de melding ‘authenticatie probleem'!
  Deze tablet-tip zet de meest voorkomende problemen met internettoegang op je tablet op een rijtje.
 • Printen vanaf je iPad of iPad Mini is mogelijk op veel verschillende printers. Deze printers moeten dan wel AirPrint ondersteunen want dat is de technologie die Apple standaard gebruikt in haar software, zo ook die van alle iPads. AirPrint is de technologie van Apple waarmee je vanaf alle iOS- en MacOS-apparaten af kunt drukken. Maar er zijn ook alternatieve printmogelijkheden. Met welke printers je kunt printen vanaf je iPad, en hoe je kunt afdrukken op je iPad, lees je in deze iPad tip!

Wanneer jullie zelf leuke apps hebt, laat het ons dan weten op redactie@monitorniel.be

8. World Weird Web

 • De Joodse regisseur Matt Ogens vroeg zich af in hoeverre je familienaam je identiteit beïnvloedt, en trok de VS rond, op zoek naar mensen die Hit(t)ler heten. Hoe vaak krijgen ze af te rekenen met vooroordelen omdat ze toevallig één van de beruchtste namen uit de geschiedenis dragen? Kiezen ze ervoor hun naam te laten veranderen?
  En er zijn natuurlijk altijd gekken die zelf voor de naam kiézen, getuige de neonazi Heath Campbell die zijn zoon 'Adolf Hitler' doopte, broertje van - helaas echt waar - 'Aryan Nation'.
  Het resultaat goot Ogens in de documentaire 'Meet the Hitlers' - die halverwege oktober in première gaat op het New Orleans Film Festival - en hij startte ook het #whatsinaname-project op, waar u de verhalen achter bijzondere/grappige/beschamende namen kunt lezen. Of kende ù al iemand die 'Chlamydia' heet?
  Meet the Hitlers (trailer)
 • Van een papieren pizza een stomend stuk eetbare pizza maken, een maïskolf in popcorn omtoveren of van pingpongballen een heerlijke omelet maken: ziedaar enkele trucs die de Amerikaanse Zach King  uit z'n hoed tovert.
  Digitaal goochelen
 • Voor een echte foorman als Rudy is het duidelijk. Als de Sinksenfoor weg moet, waarom dan de kathedraal niet? Die maakt ook lawaai.
  Rudy de foorman
Wanneer jullie bij het surfen op leuke, rare of interessante sites en/of filmpjes stoten, laat het ons dan weten op redactie@monitorniel.be

9. Noteer alvast in je agenda.

 • In november zijn er maar 2 bijeenkomsten:
  • de bijeenkomst van zaterdag 1 november verhuisd naar zaterdag 15 november. Dan is er open clubbijeenkomst - werkgroep Excel - Linux Users Group Monitor Niel - Werkgroep Absolute beginners
  • maandag 17 november 2014: open clubbijeenkomst - werkgroep Excel - Linux Users Group Monitor Niel - Werkgroep Absolute beginners - Werkgroep Pret met de Tablet - Workshop: GIMP

De ge-update agenda vind je op www.monitorniel.be

10. Archief

Vorige edities van dit Monitior Magazine Light vind je in het archief.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief geïnteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
info@monitorniel.be