monitor logo
www.monitorniel.be
jaargang 9 | nummer 78 | december 2013
 1. Enkele mededelingen
 2. Hoe veilig is onveilig veilig internet? - het verslag
 3. Info-avond en bijeenkomst werkgroepen
 4. Bijeenkomsten werkgroepen
 5. Open clubavonden
 6. Hints & Tips
 7. Pret met de tablet
 8. World Weird Web
 9. Noteer alvast in je agenda
 10. Ge-update site Monitor Niel
 11. Archief Monitor Magazine Light

1. Enkele mededelingen

 • Vanaf zaterdag 5 oktober 2013 zal het op zaterdag enkel in de voormiddag clubdag zijn. Dus van 9u00 tot 13u00.
  Hou hier rekening mee.
 • Wegens onvoorziene omstandigheden wordt de clubdag van zaterdag 7 december verplaatst naar zaterdag 14 december.
  Hou ook hier rekening mee.
 • Je kan de speelplaats van de GBS aan de Veldstraat niet meer als parkeerplaats gebruiken. Men heeft nl. een paaltje geplaatst voor de eerste poort. Officieel mocht de speelplaats trouwens niet gebruikt worden als parkeerplaats maar het werd telkens oogluikend toegestaan.
  De parking achter de refter kan je uiteraard wel nog gebruiken.

2. Hoe veilig is onveilig veilig internet - het verslag

Het grote onmetelijke internet. Ze brengt ons veel wijsheid maar sleept tegelijkertijd genadeloos de boze buitenwereld onze veilige huiskamers in. Vooral kinderen en ouderen zijn zich vaak niet bewust van de gevaren of de risico's van het delen van online informatie. Gelukkig is goede raad soms gratis, dankzij datzelfde internet.

Maar let ook op met “goede”raad.
Want weinig is gratis op het internet.

Jos Du Lion gaf deze gratis goede raad op twee infoavonden over de (on)veiligheid van internet.

De eerste avond, maandag 18 november, begon Jos met een filmpje waarin iemands leven werd overgenomen door wat er over die persoon op internet gevonden werd.
Dit om te demonstreren dat je voorzichtig moet zijn met je in de sociale media meedeelt. Want " eens op het internet, altijd op het internet.
Daarna ging het over ging over het zogenaamde phishing. Dit is een manier om achter vooral bankgegevens te geraken via een e-mail die je naar een valse, maar echt gelijkende, site van de bank leidt.
Na de pauze kwam de sterkte of zwakte van paswoorden en wat mag en moet op het net aan de beurt.

Ook de tweede avond, maandag 25 november, begon Jos met een filmpje. Dit keer over pesten via de sociale media en wat de eventuele gevolgen voor de slachtoffers zijn. Er ontspon een discussie over hoe de ouders hierop moeten reageren. Een aantal middelen kunnen zijn: je kinderen overtuigen dat ze er moeten over praten, de computer in de huiskamer opstellen, er op letten welke foto's ze plaatsen en het belangrijkste: toon interesse voor wat ze doen.
Na de pauze werd er aandacht besteed aan de de netiquette van het chatten.

De belangstelling was groot en er werden gerichte vragen gesteld die door Jos Du Lion deskundig beantwoord werden.

We willen Jos nogmaals bedanken voor deze uiteenzetting.

3. Info-avond en bijeenkomst werkgroepen - 9 december 2013

Vanaf dit jaar houden we de info-avond van Computerclub Monitor op de eerste maandag van december. Dit jaar dus op 9 december 2013.
Tussen 19 en 22u30 kunnen de computerliefhebbers uit de Rupelstreek en ver daarbuiten hun 'computerhartje' ophalen en tonen we hoe gezellig het er tijdens deze clubbijeenkomsten aan toe gaat.
Hoofddoel van het hele gebeuren is uiteraard kennismaken met de werking van de club.
Het wordt dus een echte 'club-in-werking'-dag. 

Potentiële leden kunnen kennismaken met de verschillende werkgroepen, zoals daar zijn:

 • De werkgroep Excel 2007 organiseert een vragen staat vrij avond waar je met je excelproblemen terecht kan.
  Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, heeft speciaal sites.google.com/site/monitorniel ontwikkeld die voortdurend met tips en trucs aangevuld wordt.
 • Voor de werkgroep absolute beginners staan Jos Du Lion, Jef Claes en Jhonny Van Dam ter beschikking van diegenen die absolute beginners vragen hebben
 • De Linux Users Group Monitor Niel. Je kan bij François De Jonghe en Patrick Cranen terecht met vragen over de Ubuntu of Mint. Maar ook voor problemen met andere Linux releases wordt een oplossing gezocht.
  Zij hebben ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is: http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.
 • De nieuwste werkgroep van Computerclub Monitor Niel is de werkgroep Tablet PC waar we trachten de in's en out's van dit nieuwe media te leren kenen.

Nodig gerust geïnteresseerde vrienden en kennissen uit een kijkje te komen nemen.

4. Bijeenkomsten werkgroepen in december

Zoals hierboven vermeld is er op zaterdag 7 december GEEN clubactiviteit. Deze wordt verschoven naar zaterdag 14 december, dan komen de verschillende werkgroepen bij elkaar.

 • De werkgroep Excel 2007. Hier wordt nog steeds een excelprobleem in groep aangepakt en naar een oplossing gezocht.
  Paul Van Reeth belicht van 10u00 tot ongeveer 11u30, een thema over Excel. Dit kan o.a. zijn: voorwaardelijke opmaak, functies, tips en trucks enz....
  Na een kleine pauze is het, tot ongeveer 12u30, de beurt aan Louis Bertels.
  Dit jaar start hij met VBA in Excel, dit is programmeren en macro´s opnemen in Excel. Stap voor stap bekijken wat je met VBA zoal kan.
  Verwacht van geen wonderen. Paul en Louis zijn zelf amateurs. Het is de bedoeling van elkaar te leren.

  Voor het gedeelte voor de pauze is er geen basiskennis vereist.
  Na de pauze is het wel van belang dat de nieuw bijgekomen mensen niet moeten aanleren wat o.a. een cel, een bereik, een functie of een formule is. Openen, sluiten en hoe en waar opslaan mag ook geen probleem zijn. Er wordt, zoals de titel reeds doet vermoeden gewerkt met Excel 2007.
  Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.
  Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, heeft speciaal een website ontwikkeld: sites.google.com/site/monitorniel.
 • De werkgroep absolute beginners, onder deskundige leiding van Jhonny Van Dam Jr. komt van 10u00 tot 12u00 bij elkaar.
  In de videoklas wordt de werking van Windows uit de doeken gedaan.
 • Nu Roger De Pauw aan de andere kant van de wereld zit, met name in Australië, hebben François De Jonghe en Patrick Craenen de zware taak om de Linux Users Group Monitor Niel in goede banen te leiden. Roger heeft wel gemeld dat hij nog steeds bereid is mee te werken, weliswaar per mail,
  De Linux Users Group Monitor Niel gaat nog steeds verder met het ontrafelen van de geheimen van Linux.
  Er wordt wel het meeste gewerkt met Ubuntu (http://ubuntu-be.org) en Mint (www.linuxmint.com) maar ook de andere releases komen aan bod.
  Je kan hen aan de slag zien van 9u30 tot 13u00.
  De Linux Users Group Monitor Niel heeft ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is: http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.

  Heb je dringende problemen surf dan naar http://forum.ubuntu-nl.org/index.php.
  Dit is het beste (Nederlandstalige) forum voor Ubuntu, François De Jonghe is daar actief, en men is daar met hulpverlening constant en héél vlug.
  Je kan je vragen ook steeds kwijt op werkgroep.linux@monitorniel.be

Al deze bijeenkomsten vinden plaats in de gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat in Niel.

5. Open clubavonden in december

 • De werkgroep Excel 2007 komt op maandagavond 16 december bij elkaar.
  Dan vindt ook het vragenuurtje plaats. Hier kan je van 19u00 tot 20u00 met je excelproblemen terecht.
  Hiervoor is geen basiskennis vereist.
  Ondertussen wordt uiteraard sites.google.com/site/monitorniel, de website die speciaal door Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, ontwikkeld werd, voortdurend met tips en trucs aangevuld.
 • De Linux Users Group Monitor Niel komt ook op die avond van 19u tot 22u30 bijeen. Je kan bij hen terecht met vragen over de Ubuntu of Mint. Maar ook voor problemen met andere Linux releases wordt een oplossing gezocht.
  Zij hebben ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is: http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.
  Je kan je vragen ook steeds kwijt op werkgroep.linux@monitorniel.be.
 • Op maandag 16 december staan Jos Du Lion, Jef Claes en Jhonny Van Dam, vanaf 19u30, ter beschikking van diegenen die nog vragen hebben over het thema van de zaterdagse werkgroep "Absolute beginners".
 • Na de invasie van de laptop volgt de invasie van de tablet pc.
  Daarom hebben we besloten om de werkgroep Tablet PC op te richten om de in's en out's van dit nieuwe media te leren kenen.
  Deze werkgroep komt bij elkaar op maandag 16 december 2013 vanaf 20u00 in de refter van de GBS, Veldstraat 1 te Niel.
  Interesse? Mail dan naar werkgroep.tablet@monitorniel.be

Je kan natuurlijk nog steeds met je eigen pc of een pc van de club op het internet surfen, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 22u30.

6. Hints & Tips

 • In elk Office 2007-programma vind je naast de ronde Office-knop linksboven de werkbalk Snelle toegang terug. Die bevat standaard drie snelkoppelingen: een document opslaan, wijzigingen ongedaan maken en operaties herhalen. Het leuke is dat je die werkbalk helemaal naar je hand kan zetten. Klik op het pijltje rechts van de werkbalk en kies een functie die je wil toevoegen, bijvoorbeeld Nieuw, Openen, E-mail, Snel afdrukken of Afdrukvoorbeeld. Klik op Meer opdrachten om nog andere functies toe te voegen, zoals Pagina-instelling, Lettertype of Plakken speciaal. De werkbalk Snelle toegang blijft steeds staan, ook als je in het lint een ander tabblad kiest.
 • De bibliotheken in Windows 7: containers als het ware, waarin je meerdere verwijzingen naar bepaalde mappen maakt, zijn zeer efficiënt. De bibliotheek Afbeeldingen kan bijvoorbeeld verwijzingen bevatten naar de map Openbare afbeeldingen en de map Mijn afbeeldingen. Je kan zelf ook zo'n bibliotheken aanleggen en zo de inhoud van verschillende mappen toegankelijk maken vanuit een centrale locatie.
  Open het menu Start en klik op Documenten. Links zie je de sectie Bibliotheken. Klik hierop met de rechtermuisknop en kies Nieuw, Bibliotheek. Geef de bibliotheek een naam. Vervolgens zal je de bronnen aanduiden die in de bibliotheek terechtkomen. Selecteer de bibliotheek en klik op de knop Een map opnemen. Selecteer de gewenste map aan en klik op Map opnemen.
 • Een bestand ontvangen dat je niet kan openen? Met Free Opener is de kans erg groot dat je de inhoud toch kan bekijken. Het programma herkent meer dan 80 verschillende formaten, en in sommige gevallen kan je het bestand ook bewerken en afdrukken. Heel mooi is dat Free Opener bestaande koppelingen naar je bestandsextensies met rust laat. Dat betekent dat alle video-, beeld- en office-formaten gewoon gekoppeld blijven aan het bijhorende programma van je keuze.
  Free Opener.

De tips hierboven komen uit Clickx.
Wanneer jullie zelf hints & tips hebt die het computeren minder frusterend maken, laat het ons dan weten op redactie@monitorniel.be.

7. Pret met de tablet?

 • Als je een Android-toestel hebt, zul je merken dat veel mensen het toestel even willen vasthouden. Ze willen door de applicaties bladeren, kijken of het makkelijk in gebruik is, beoordelen of zo'n toestel ook iets voor hen is… Maar ongemerkt bladeren mensen ook door je privégegevens.
  Gelukkig kun je je toestel beschermen met een code. Niet met een gewone pincode, maar met een stippenpatroon. Telkens wanneer je de telefoon wilt gebruiken, tik je het stippenpatroon op de juiste manier aan. Zo stel je het in:

  1. Ga naar Settings of Instellingen > Security & Location of Beveiliging .
  2. Tik op Set unlock pattern of Schermvergrendeling .
  3. Je ziet nu een scherm met instructies. Tik op Next.
  4. Je krijgt een voorbeeld te zien van een patroon dat je op de stippen kunt aantikken.
  5. Vervolgens bedenk je zelf een patroon. Daarbij moet je minstens vier stippen met elkaar verbinden.
  6. Hierna kun je een pincode instellen mocht je het patroon ooit vergeten.
  7. Druk op Continue.

  Voortaan moet je een stippenpatroon aantikken als je je toestel wilt gebruiken. Je kunt de beveiliging op het instellingenscherm tijdelijk weer uitschakelen en net zo makkelijk weer inschakelen.

 • De meeste telecomproviders bieden abonnementen aan met een datalimiet van bijvoorbeeld 500MB, 1GB of 2GB. Dit betekent dat je dit limiet niet mag overschrijven. Ice Cream Sandwich en hogere Android-versies bieden je de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij je datagebruik en hoeveel MB's of GB's je nog kunt verbruiken. Je komt bij je datagebruik door naar Instellingen > Datagebruik te gaan. Hier zie je precies hoeveel welke app heeft verbruikt en kun je een limiet instellen door de optie ‘Mobiele gegevenslimiet instellen' aan te vinken. Je kunt ook een waarschuwing instellen als je bijna je limiet hebt bereikt. Dit doe je door de oranje streep naar boven of naar beneden te schuiven, tot je het gewenste limiet hebt bereikt. In de screenshot rechts staat deze op 2GB.
 • Een app die niet op je smartphone/tablet mag ontbreken is ES File Explorer Filemananger. Het lijkt alsof ES File Explorer Filemanager er altijd al geweest is voor Android, een zeer handige en uitgebreide filemanager. Hiermee is het mogelijk om bestanden te benaderen die bijvoorbeeld op de SD-kaart of intern geheugen staan. Daarnaast kun je er bestanden mee uitpakken, verplaatsen, verbinden met netwerklocaties en nog veel meer. Vooral voor de toestellen waar standaard geen bestandsbeheer-applicatie op staat, is ES File Explorer een mooie toevoeging!

Wanneer jullie zelf leuke apps hebt, laat het ons dan weten op redactie@monitorniel.be

8. World Weird Web

Wanneer jullie bij het surfen op leuke, rare of interessante sites en/of filmpjes stoten, laat het ons dan weten op redactie@monitorniel.be

9. Noteer alvast in je agenda.

 • zaterdag 11 januari 2014: open clubbijeenkomst - werkgroep Excel 2007 - werkgroep absolute beginners - Linux Users Group Monitor Niel - werkgroep Pret met de tablet
 • maandag 13 januari 2014: algemene ledenvergadering
 • maandag 20 januari 2014: open clubbijeenkomst - werkgroep Excel 2007 - werkgroep absolute beginners - Linux Users Group Monitor Niel - werkgroep Pret met de tablet
 • zaterdag 25 januari 2014: Kaas- en wijnavond

De ge-update agenda vind je op www.monitorniel.be

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief geïnteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
info@monitorniel.be