monitor logo
www.monitorniel.be
jaargang 7 | nummer 48 | 2/1/2011
 1. Algemene ledenvergadering - 10 januari 2011
 2. 10de Nieuwjaarskaas- en wijnavond - 22 januari 2011
 3. Werkgroepen in januari 2011
 4. Linux Users Group Monitor Niel
 5. Open clubavonden in januari 2011
 6. Noteer alvast in je agenda
 7. Ge-update site Monitor Niel
 8. Archief Monitor Magazine Light

1. Algemene ledenvergadering - 10 januari 2011

Om in orde te zijn met onze statuten én om in regel te zijn met de toelatingsvoorwaarden van de cultuurraad om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse subsidies, houden wij onze algemene ledenvergadering op maandag 10 januari 2011 in de refter van de Gemeentelijke Basisschool - Veldstraat te Niel.
De agenda ziet er als volgt uit:

 • Verwelkoming door de voorzitter
 • Financieel verslag
 • Jaarplan 2011
 • Rondvraag
 • Omhaling lidgeld

Degenen die nog niet ingeschreven zijn kunnen dit nog doen tot 8 januari 2011 op ledenvergadering@monitorniel.be.

2. 10de Nieuwjaarskaas- en wijnavond

Het hoogtepunt van het jaar is natuurlijk onze “nieuwjaarskaas- en wijnavond”. 

Deze organiseren we op 22 januari vanaf 19.00 uur reeds voor de 10de maal en als het zo’n succes wordt als vorige jaren zal de refter van de GBS aan de Veldstraat te klein zijn.
Er is ook dit jaar weer de keuze uit een waaier van uitgelezen kaas- en vleessoorten.
De dranken zijn hierbij niet inbegrepen, het aperitief en de koffie met gebak zijn dat wel.

De deelname prijs is dezelfde dan vorig jaar: leden betalen 12 euro. Niet leden 15 euro.
Breng je familie en vrienden mee en maak er een gezellige avond van.

meer lezen en inschrijven

3. Werkgroepen in januari 2011

 • De bedoeling van de werkgroep Excel 2007 is, nog steeds, dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht. Louis Bertels en Paul Van Reeth zijn zeker geen specialisten en ieder van de groep heeft zijn inbreng, zo leren ze van elkaar.
  Deze werkgroep komt iedere 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
  De volgende bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen 8 en 22 januari 2011.
  De enige voorwaarde is dat je de basis (bestand openen, opslaan, functie invoegen, opmaak van cellen enz...) onder de knie hebt.
  Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.
  Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, heeft speciaal een website ontwikkeld: sites.google.com/site/monitorniel.

  Op maandag 17 januari is er van 19u00 tot 21u00 het Excelvragenuurtje. Je kan dan voor al je Excelvragen terecht bij Louis Bertels of Paul Van Reeth.
  Hiervoor is geen basiskennis vereist.
 • De werkgroep absolute beginners is ook dit jaar in handen van Jhonny Van Dam jr.
  De bijeenkomsten zijn iedere 4de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.
  In januari komt deze werkgroep 2 maal bij elkaar: nl. 8 en 22 januari.
  Op zaterdag 8 januari worden bestanden en mappen in Windows behandeld.
  Interesse? Mail dan naar werkgroep.beginners@monitorniel.be.

  Ook Jos Du Lion tracht in de nieuwe werkjaar elke 2de en 3de maandag van de maand van 19u30 tot 21u00 op al je absolute beginnersvragen een antwoord te geven.
 • Staf Palmers en Roger De Pauw, coördinatoren van de werkgroep Proshow, zijn de voorbije jaren reeds in verschillende themabijeenkomsten dieper ingegaan op de mogelijkheden van Proshow.
  Zij worden ondanks deze bijeenkomsten nog steeds bestookt met vragen.
  Op maandagen 17 januari en 21 februari zal Staf Palmers proberen deze op te lossen.
  Maar om de vragen gerichter te kunnen beantwoorden vraagt hij deze al op voorhand te stellen via werkgroep.proshow@monitorniel.be.

  Deze vragenrondes vinden plaats in de computerklas van de Gemeentelijke Basisschool aan de Vredestraat 1 in Niel telkens van 20u00 tot 22u00.

4. Linux Users Group Monitor Niel

De Linux Users Group Monitor Niel blijft ook in 2011 samenkomen.
De drijvende krachten François De Jonghe, Roger De Pauw en Patrick Craenen gaan ook dit jaar verder met het ontrafelen van de geheimen van Linux.
Er wordt wel het meeste gewerkt met Ubuntu (http://ubuntu-be.org) maar ook de andere releases komen aan bod.

Belangstelling? Op zaterdagen 8 en 22 en maandag 17 januari houden zij hun bijeenkomsten in de refter doorlopend van 19u tot 21u00.

Heb je dringende problemen surf dan naar http://forum.ubuntu-nl.org/index.php.
Dit is het beste (Nederlandstalige) forum voor Ubuntu, François De Jonghe is daar actief, en men is daar met hulpverlening constant en héél vlug.

De Linux Users Group Monitor Niel heeft ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is:
http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.

Je kan je vragen ook steeds kwijt op werkgroep.linux@monitorniel.be

5. Open clubavonden in januari 2011

Je kan natuurlijk nog steeds met je eigen pc of een pc van de club op het internet surfen, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal iedere 2de en 3de maandag van de maand in de refter van de GBS, Veldstraat in Niel vanaf 19u00.

Let op: Omdat het op 10 januari algemene ledenvergadering is, is er enkel op 17 januari een open clubavond.

6. Noteer alvast in je agenda

 • maandag 14 februari: thema avond: gratis fotobewerkingsprogramma Xnview
 • maandag 21 februari: Proshow Q&A, tips en trucs - deel 2

De ge-update agenda vind je op www.monitorniel.be

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief geïnteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
info@monitorniel.be