jaargang 6 | nummer 47 |1 december 2010

Inhoud

 1. Exclusief aanbod van Dynamate voor leden van Computerclub Monitor Niel
 2. Werkgroepen - 11 december 2010
 3. Infosessie Daisy boeken en Audiokrant - 13 december 2010
 4. 2de eindejaarsreceptie - 18 december 2010
 5. Kersthappening - 18 december 2010
 6. Openclubavond en cybercafé "De Monitor" in december
 7. Thema-avond: FreeNAS - 20 december 2010
 8. Linux Users Group Monitor Niel
 9. Noteer alvast in je agenda
 10. Site Monitor Niel geüpdate
 11. Archief Monitor Light Digitaal

 

Computerclub Monitor Niel vzw wenst alle leden een

vreugdevol computerjaar 2011

Belangrijke informatie

Parkeerplaatsen

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

Sponsoring

Dagbladhandel Van Linden op de Heideplaats 52 in Niel heeft een nieuwe vorm van sponsoring. Wanneer je je dagelijkse krant, wekelijks 'boekske', lotto en/of een heerlijk wijntje koopt zeg je dat je lid van Computerclub Monitor Niel (of nr. 284) bent. De club ontvangt dan op het einde van het jaar een percentage van het totaal besteedde bedrag aan sponsorgeld.
De sponsorkaartjes zijn te verkrijgen bij Gerda in de kantine.

Opgeruimd staat netjes

Iedereen die wil, mag steeds helpen met het opstellen bij het begin of opruimen op het einde van een clubbijeenkomst. Laten we wel duidelijk stellen dat dit geen verplichting is. Het bestuur wil alvast iedereen bedanken voor hun hulp om onze taken te verzachten.

Wij zoeken ook nog lesgevers/coördinators/bestuursleden

Wilt u zelf les geven of een thema toelichten in onze club of kent u iemand: laat het ons weten. Nieuwe mensen zijn steeds welkom.
Ook nieuwe bestuursleden zijn nog steeds welkom!

1. Exlusief aanbod van Dynamate voor de leden van Computerclub Monitor Niel

We hebben bij Dynamate, een Nederlands ICT bedrijf een exclusief aanbod voor alle leden van Computerclub Monitor Niel kunnen bekomen.

Dynamate levert en ontwikkelt hard- en software, services inclusief ondersteunde diensten, alsmede het verzorgen van trainingen en geven van advies met betrekking tot o.a. de volgende producten en diensten: netwerkbeheer, antivirus oplossingen, webhosting & webdesign, online backup, enz ...
Dit voor zowel KMO's, non-profit orgnisaties(bijvoorbeeld: scholen, VZW's en Vereningen) en particulieren.

Het exclusief aanbod bestaat erin dat ieder lid van Computerclub Monitor Niel het anti-virus pakket NOD32 van Esset aan de helft van de prijs kan aanschaffen.
De voorwaarden vind je in deze folder.

 

2. Werkgroepen - 11 december 2010

De werkgroep absolute beginners is ook dit jaar in handen van Jhonny Van Dam jr.
De bijeenkomsten zijn iedere 4de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.

De bedoeling van de werkgroep Excel voor gevorderden, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.
Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, heeft speciaal een website ontwikkeld: sites.google.com/site/monitorniel.

Let op: de bijeenkomst van de werkgroepen vinden in december plaats op de 2de zaterdag. Dus op 11 december.

 

3. Infosessie Daisy boeken en Audiokrant - 13 december 2010

Op maandag 13 december organiseert Computerclub Monitor Niel i.s.m. de bibliotheek van Niel en vzw Kamelego een infosessie in de refter van de Gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat in Niel.

Tijdens de infosessie wordt een korte voorstelling van Kamelego en een algemene uitleg over Daisy en de Audiokrant gegeven.

Na een korte pauze wordt in kleine groepjes aangeleerd hoe de Audiokrant het gemakkelijkst gelezen kan worden.

Deze infosessie begint uitzonderlijk om 19u00 en stopt om 21u00.

Let op!!! Deze info-avond is de enige clubactiviteit van die avond.

meer lezen en inschrijvingen

 

4. 2de eindejaarsreceptie - 18 december 2010

Net als vorig jaar houden we op zaterdag 18 december 2010 een eindejaarsreceptie. Hierop nodigen wij alle leden en hun gezin uit.
De receptie vindt plaats in de GBS aan de Veldstraat van 16u00 tot 17u00. Omdat we drank en hapjes voorzien vragen we in te schrijven met het formulier op de uitnodiging of op receptie@monitorniel.be.

 

5. Kersthappening - 18 december 2010

Omdat we vorig jaar 4de geëindigd zijn en we het een gezellige boel vonden, nemen we dit jaar opnieuw deel aan Kersthappening georganiseerd door het gemeentebestuur in samenwerking met de Nielse Middenstandsraad en de jeugdraad.
Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 december.
Iedere wijk of vereniging van Niel krijgt een kerstboom ter beschikking die door een jury, onder leiding van de kerstman en bijgestaan door de burgemeester en schepenen wordt beoordeelt op mooiheid en originaliteit.
Vanaf 17u30, dus aansluitend op de eindejaarsreceptie, kan er tegen democratische prijzen jenever, glühwein enverse erwtensoep genuttigd worden.
We verwachten eveneens een bezoekje van de Kerstman.

Stuur deze uitnodiging naar alle familieleden, vrienden en kenissen zodat deze kersthappening een groot succes wordt.

6. Openclubavond en cybercafé "De Monitor" in december

Op maandag 13 december is de enige clubactiviteit de infosessie over de Daisyboeken en de audiokrant.

Op maandag 20 december is er van 19u00 tot 21u00 het Excelvragenuurtje. Je kan dan voor al je Excelvragen terecht bij Louis Bertels of Paul Van Reeth.
Hiervoor is geen basiskennis vereist.

Ook de Linux Users Group Monitor Niel komt op deze avonden bijeen vanaf 19u00.
Er zijn voor deze werkgroepen websites ontwikkeld

Op deze websites vind je specifieke info over de werking van de werkgroepen.

Nieuw is dat Jos Du Lion van 19u30 tot 21u00 op al je absolute beginnersvragen zal trachten een antwoord te geven.

Je kan natuurlijk nog steeds met je eigen pc of een pc van de club op het internet surfen, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 23u00.

 

7. Thema-avond: FreeNAS - 20 december 2010

Voor wie meerdere PC's of laptops heeft kan het handig zijn om zijn/haar data centraal op te slaan. Dat kan via een zogenaamde NAS-server. Een NAS (Network-attached storage) is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is. Er zijn kant-en-klare NAS-servers in de handel verkrijgbaar maar iedereen die nog ergens en oudere PC heeft staan kan gebruik maken van het open source programma FreeNAS.
FreeNAS is een softwarepakket waarmee op eenvoudige wijze en gebruikmakend van PC-hardware een NAS-server opgezet kan worden.

Patrick Craenen legt op maandag 20 december vanaf 20u00 uit hoe je met FreeNAS een volwaardige fileserver opzet.
Deze thema-avond vindt plaats in de computerklas van de GBS aan de Veldstraat in Niel.
Wil je meer weten over FreeNAS surf dan naar http://nl.wikipedia.org/wiki/FreeNAS.

 

8. Linux Users Group Monitor Niel

Roger De Pauw en François De Jonghe zijn al een aantal jaren coördinator van de werkgroep Linux. Nu Patrick Craenen mee aan boord is gekomen en de groep belangstellenden gestaag gegroeid is, is de werkgroep omgevormd tot de Linux Users Group Monitor Niel.
Er wordt wel het meeste gewerkt met Ubuntu (http://ubuntu-be.org) maar ook de andere releases komen aan bod.

Heb je dringende problemen surf dan naar http://forum.ubuntu-nl.org/index.php.
Dit is het beste (Nederlandstalige) forum voor Ubuntu, François De Jonghe is daar actief, en men is daar met hulpverlening constant en héél vlug.

De Linux Users Group Monitor Niel heeft ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is: http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.

Belangstelling? Op maandag 20 december houden zij hun bijeenkomst in de refter doorlopend van 19u tot 21u00.
Er is ook een van 10u00 tot 16u00 een bijeenkomst op zaterdag 11 december

Je kan je vragen ook steeds kwijt op werkgroep.linux@monitorniel.be.

9. Noteer alvast in je agenda

 • 11 januari 2011 - algemene ledenvergadering
 • 22 januari 2011 - Nieuwjaarskaas- en wijnavond
 

10. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet