<
jaargang 6 | nummer 46 |3 november 2010

Inhoud

 1. Exclusief aanbod van Dynamate voor leden van Computerclub Monitor Niel
 2. Openclubavonden en cybercafé "De Monitor" in oktober.
 3. Werkgroepen - 27 november 2010
 4. Linux Users Group Monitor Niel
 5. Algemene ledenvergadering - 15 november 2010
 6. Noteer alvast in je agenda
 7. Site Monitor Niel geüpdate
 8. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

Parkeerplaatsen

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

Sponsoring

Dagbladhandel Van Linden op de Heideplaats 52 in Niel heeft een nieuwe vorm van sponsoring. Wanneer je je dagelijkse krant, wekelijks 'boekske', lotto en/of een heerlijk wijntje koopt zeg je dat je lid van Computerclub Monitor Niel (of nr. 284) bent. De club ontvangt dan op het einde van het jaar een percentage van het totaal besteedde bedrag aan sponsorgeld.
De sponsorkaartjes zijn te verkrijgen bij Gerda in de kantine.

Opgeruimd staat netjes

Iedereen die wil, mag steeds helpen met het opstellen bij het begin of opruimen op het einde van een clubbijeenkomst. Laten we wel duidelijk stellen dat dit geen verplichting is. Het bestuur wil alvast iedereen bedanken voor hun hulp om onze taken te verzachten.

Wij zoeken ook nog lesgevers/coördinators/bestuursleden

Wilt u zelf les geven of een thema toelichten in onze club of kent u iemand: laat het ons weten. Nieuwe mensen zijn steeds welkom.
Ook nieuwe bestuursleden zijn nog steeds welkom!

1. Exlusief aanbod van Dynamate voor de leden van Computerclub Monitor Niel

We hebben bij Dynamate, een Nederlands ICT bedrijf een exclusief aanbod voor alle leden van Computerclub Monitor Niel kunnen bekomen.

Dynamate levert en ontwikkelt hard- en software, services inclusief ondersteunde diensten, alsmede het verzorgen van trainingen en geven van advies met betrekking tot o.a. de volgende producten en diensten: netwerkbeheer, antivirus oplossingen, webhosting & webdesign, online backup, enz ...
Dit voor zowel KMO's, non-profit orgnisaties(bijvoorbeeld: scholen, VZW's en Vereningen) en particulieren.

Het exclusief aanbod bestaat erin dat ieder lid van Computerclub Monitor Niel het anti-virus pakket NOD32 van Esset aan de helft van de prijs kan aanschaffen.
De voorwaarden vind je in deze folder.

 

2. Openclubavonden en cybercafé "De Monitor" in november

Op maandag 8 november is het geen clubavond wegens Niel Jaarmarkt.

Op maandag 15 november is het clubavond tot 21u00 want dan begint de Algemene Ledenvergadering.

Op deze maandag is er van 19u00 tot 21u00 het Excelvragenuurtje. Je kan dan voor al je Excelvragen terecht bij Louis Bertels of Paul Van Reeth.
Ook de Linux Users Group Monitor Niel komt op deze avonden bijeen vanaf 19u00.
Er zijn voor deze werkgroepen websites ontwikkeld

Op deze websites vind je specifieke info over de werking van de werkgroepen.

Nieuw is dat vanaf 15 november Jos Du Lion van 19u30 tot 21u00 op al je absolute beginnersvragen zal trachten een antwoord te geven.

Je kan natuurlijk nog steeds met je eigen pc of een pc van de club op het internet surfen, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 21u00.

 

3. Werkgroepen - 27 november 2010

De werkgroep absolute beginners is ook dit jaar in handen van Jhonny Van Dam jr.
De bijeenkomsten zijn iedere 4de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel. .

De bedoeling van de werkgroep Excel voor gevorderden, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.
Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, heeft speciaal een website ontwikkeld: sites.google.com/site/monitorniel.

De eerstvolgende bijeenkomsten van de 2 werkgroepen zijn op zaterdag 27 november.

 

4. Linux Users Group Monitor Niel

Roger De Pauw en François De Jonghe zijn al een aantal jaren coördinator van de werkgroep Linux. Nu Patrick Craenen mee aan boord is gekomen en de groep belangstellenden gestaag gegroeid is, is de werkgroep omgevormd tot de Linux Users Group Monitor Niel.
Er wordt wel het meeste gewerkt met Ubuntu (http://ubuntu-be.org) maar ook de andere releases komen aan bod.

Heb je dringende problemen surf dan naar http://forum.ubuntu-nl.org/index.php.
Dit is het beste (Nederlandstalige) forum voor Ubuntu, François De Jonghe is daar actief, en men is daar met hulpverlening constant en héél vlug.

De Linux Users Group Monitor Niel heeft ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is: http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.

Belangstelling? Op maandag 15 november houden zij hun bijeenkomst in de refter doorlopend van 19u tot 21u00. Vanaf dit werkjaar zijn er ook elke 4de zaterdag bijeenkomsten. De eerstvolgende is op 27 november.

Je kan je vragen ook steeds kwijt op werkgroep.linux@monitorniel.be.

5. Algemene ledenvergadering - 15 november 2010

Om in orde te zijn met onze statuten én om in regel te zijn met de toelatingsvoorwaarden van de cultuurraad om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse subsidies, houden wij onze algemene ledenvergadering op maandag 15 november van 21u00 tot 22u00 in de videoklas van de gemeentelijke basisschool.
Deze ongewone datum is ook het gevolg van het veranderen van schooljaar naar kalenderjaar.
Vanaf 2011 zal de algemene ledenvergadering elk jaar plaatsvinden op de tweede maandag van januari.

Tot 21u00 vinden de gewone clubactiviteiten plaats.

Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Verwelkoming door de voorzitter
 2. Financieel verslag
 3. Jaarplan 2011
 4. Rondvraag
 5. Omhaling van de lidgelden

Inschrijven kan met onderstaand formulier tot 12 november.

naam
voornaam
straat
nummer bus
postcode gemeente
e-mail

 

6. Noteer alvast in je agenda

 • 13 december - 19u00-21u00: Infosessie "DAISY-spelers en audiokrant" i.s.m de bibbliotheek van Niel en Kamelego
  meer lezen
 • 18 december
  • 18u00-19u00 - receptie
  • 19u00-... - Kersthappening met bezoek van de Kerstman
 

7. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet