<
jaargang 6 | nummer 45 |6 oktober 2010

Inhoud

 1. Nielse computerdag - 26 september - verslag
 2. Exclusief aanbod van Dynamate voor leden van Computerclub Monitor Niel
 3. Thema-avonden: "Hoe veilig is onveilig veilig internet?" - 11 en 18 oktober
 4. Openclubavonden en cybercafé "De Monitor" in oktober.
 5. Start werkgroepen - 23 oktober 2010
 6. Linux Users Group Monitor Niel
 7. Algemene ledenvergadering - 15 november 2010
 8. Noteer alvast in je agenda
 9. Site Monitor Niel geüpdate
 10. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

Parkeerplaatsen

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

Sponsoring

Dagbladhandel Van Linden op de Heideplaats 52 in Niel heeft een nieuwe vorm van sponsoring. Wanneer je je dagelijkse krant, wekelijks 'boekske', lotto en/of een heerlijk wijntje koopt zeg je dat je lid van Computerclub Monitor Niel (of nr. 284) bent. De club ontvangt dan op het einde van het jaar een percentage van het totaal besteedde bedrag aan sponsorgeld.
De sponsorkaartjes zijn te verkrijgen bij Gerda in de kantine.

Opgeruimd staat netjes

Iedereen die wil, mag steeds helpen met het opstellen bij het begin of opruimen op het einde van een clubbijeenkomst. Laten we wel duidelijk stellen dat dit geen verplichting is. Het bestuur wil alvast iedereen bedanken voor hun hulp om onze taken te verzachten.

Wij zoeken ook nog lesgevers/coördinators/bestuursleden

Wilt u zelf les geven of een thema toelichten in onze club of kent u iemand: laat het ons weten. Nieuwe mensen zijn steeds welkom.
Ook nieuwe bestuursleden zijn nog steeds welkom!

1. Nielse computerdag - 26 september 2010 - verslag

Ondanks het slechte weer is onze Nielse computerdag van 26 september toch nog een succes geworden met een 1000 tal bezoekers.

De rommelmarkt is tegengevallen maar in de cafetaria was het een drukte van jewelste.
Daar had de Flight Simulatorclub uit Vilvoorde haar "tenten" opgetrokken.
De toeschouwers stonden in bewondering voor de nauwkeurigheid waarmee 2 cockpits, 1 van een Cesna en 1 van een helikopter, waren nagebouwd.

Aan de infostand verkreeg men inlichtingen over de club maar je kon er ook lid worden of je inschrijven voor één van de werkgroepen.
De werkgroep Excel voor gevorderden gaven doorlopend demonstraties en de stand van Dynamate, een Nederlands ICT-bedrijf werd eveneens druk bezocht.

Ook de computerbeurs kende veel belangstelling en de stand van de Ubuntu Users Group Monitor Niel werd druk bezocht.

Langs deze weg wil ik alle medewerkers aan de Nielse Computerdag bedanken.

foto's van de Nielse Computerdag

 

2. Exlusief aanbod van Dynamate voor de leden van Computerclub Monitor Niel

We hebben bij Dynamate, een Nederlands ICT bedrijf een exclusief aanbod voor alle leden van Computerclub Monitor Niel kunnen bekomen.

Dynamate levert en ontwikkelt hard- en software, services inclusief ondersteunde diensten, alsmede het verzorgen van trainingen en geven van advies met betrekking tot o.a. de volgende producten en diensten: netwerkbeheer, antivirus oplossingen, webhosting & webdesign, online backup, enz ...
Dit voor zowel KMO's, non-profit orgnisaties(bijvoorbeeld: scholen, VZW's en Vereningen) en particulieren.

Het exclusief aanbod bestaat erin dat ieder lid van Computerclub Monitor Niel het anti-virus pakket NOD32 van Esset aan de helft van de prijs kan aanschaffen.
De voorwaarden vind je in deze folder.

 

3. Thema-avonden: "Hoe veilig is onveilig veilig internet?" - 11 en 18 oktober

Waar moet je op letten wanneer je je op internet begeeft?
Geef je zomaar (persoonlijke) gegevens vrij?
Hoe begeleid je kinderen?
Hoe veilig is chatten?
Wat met sociale netwerksites zoals Facebook, Netlog, MSN, Twitter,…

Jos Du Lion gaat op deze en andere vragen over de (on)veiligheid van internet dieper in op 2 thema-avonden.
Deze vinden plaats op 11 en 18 oktober van 20u00 tot 22u00 in de videoklas van de gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat in Niel.

 

4. Openclubavonden en cybercafé "De Monitor" in oktober

Naast de thema-avonden over de (on)veiligheid van internet zijn er natuurlijk ook de openclubavonden en het cybercafé "De Monitor". Deze vinden eveneens plaats op 11 en 18 oktober maar dan in de refter van de gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat in Niel.

Op deze 2 maandagen is er van 19u00 tot 20u00 het Excelvragenuurtje. Je kan dan voor al je Excelvragen terecht bij Louis Bertels of Paul Van Reeth.
Ook de Ubuntu Users Group Monitor Niel komt op deze avonden bijeen vanaf 19u00.
Er zijn voor deze werkgroepen websites ontwikkeld

Op deze websites vind je specifieke info over de werking van de werkgroepen.

Je kan natuurlijk nog steeds met je eigen pc of een pc van de club op het internet surfen, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 22u30.

 

5. Start werkgroepen - 23 oktober 2010

De werkgroep absolute beginners wordt opnieuw opgestart. Ook dit jaar zal deze in handen zijn van Jhonny Van Dam jr.
De bijeenkomsten zijn iedere 4de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.
Nieuw is dat vanaf november elke 2de en 3de maandag van de maand Jos Du Lion van 19u30 tot 21u00 op al je vragen zal trachten een antwoord te geven.

De bedoeling van de werkgroep Excel voor gevorderden, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.
Paul Van Reeth, één van de coördinators van deze werkgroep, heeft speciaal een website ontwikkeld: sites.google.com/site/monitorniel.

De eerstvolgende bijeenkomsten van de 2 werkgroepen zijn op zaterdag 23 oktober.

 

6. Linux Users Group Monitor Niel

Roger De Pauw en François De Jonghe zijn al een aantal jaren coördinator van de werkgroep Linux. Nu Patrick Craenen mee aan boord is gekomen en de groep belangstellenden gestaag gegroeid is, is de werkgroep omgevormd tot de Linux Users Group Monitor Niel.
Er wordt wel het meeste gewerkt met Ubuntu (http://ubuntu-be.org) maar ook de andere releases komen aan bod.

Heb je dringende problemen surf dan naar http://forum.ubuntu-nl.org/index.php.
Dit is het beste (Nederlandstalige) forum voor Ubuntu, François De Jonghe is daar actief, en men is daar met hulpverlening constant en héél vlug.

De Linux Users Group Monitor Niel heeft ook een website die specifiek voor deze werkgroep ontwikkeld is: http://users.telenet.be/linuxwerkgroep.

Belangstelling? Op de maandagen 11 en 18 oktober houden zij hun bijeenkomsten in de refter doorlopend van 19u tot 22u00. Vanaf dit werkjaar zijn er ook elke 4de zaterdag bijeenkomsten. De eerstvolgende is op 23 oktober.

Je kan je vragen ook steeds kwijt op werkgroep.linux@monitorniel.be.

7. Algemene ledenvergadering - 15 november 2010

Elke club, aangesloten bij de cultuurraad van Niel, is verplicht een algemene ledenvergadering te houden om in aanmerking te komen voor subsidie.
Daarom houden wij onze algemene ledenvergadering op maandag 15 november van 21u00 tot 22u00 in de refter van de gemeentelijke basisschool.

Tot 21u00 vinden de gewone clubactiviteiten plaats.

 

8. Noteer alvast in je agenda

 • 13 december - 19u00 tot 21u00: Infosessie "DAISY-spelers en audiokrant" i.s.m de bibbliotheek van Niel en Kamelego
 • 18 december: receptie en Kersthappening
 

9. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet