jaargang 6 | nummer 44 |6 september 2010

Inhoud

  1. Openclubavonden en cybercafé "de Monitor" in september
  2. Uw mening graag
  3. Nielse computerdag - 26 september
  4. Site Monitor Niel geüpdate
  5. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

Parkeerplaatsen

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

Sponsoring

Dagbladhandel Van Linden op de Heideplaats 52 in Niel heeft een nieuwe vorm van sponsoring. Wanneer je je dagelijkse krant, wekelijks 'boekske', lotto en/of een heerlijk wijntje koopt zeg je dat je lid van Computerclub Monitor Niel (of nr. 284) bent. De club ontvangt dan op het einde van het jaar een percentage van het totaal besteedde bedrag aan sponsorgeld.
De sponsorkaartjes zijn te verkrijgen bij Gerda in de kantine.

Opgeruimd staat netjes

Iedereen die wil, mag steeds helpen met het opstellen bij het begin of opruimen op het einde van een clubbijeenkomst. Laten we wel duidelijk stellen dat dit geen verplichting is. Het bestuur wil alvast iedereen bedanken voor hun hulp om onze taken te verzachten.

Wij zoeken ook nog lesgevers/coördinators/bestuursleden

Wilt u zelf les geven of een thema toelichten in onze club of kent u iemand: laat het ons weten. Nieuwe mensen zijn steeds welkom.
Ook nieuwe bestuursleden zijn nog steeds welkom!

1. Openclubavonden en cybercafé "De Monitor" in september

Na een, hopelijk, verkwikkende vakantie gooien we er terug de beuk in.

Computerclub Monitor Niel heeft sinds september vorig jaar zijn werking aangepast.
Vanaf januari 2011 is het werkjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dit heeft 2 aangename voordelen.
Het lidgeld loopt door tot december 2010, je bent dus 16 maanden lid. En er komen 2 clubavonden bij nl. 13 en 20 september 2010.

Op deze 2 maandagen is er van 19u00 tot 20u00 het Excelvragenuurtje. Je kan dan voor al je Excelvragen terecht bij Louis Bertels of Paul Van Reeth.
Ook de werkgroep Ubuntu komt op deze avonden bijeen vanaf 19u00.
Er zijn voor deze werkgroepen websites ontwikkeld

Op deze websites vind je specifieke info over de werking van de werkgroepen.

Je kan natuurlijk nog steeds met je eigen pc of een pc van de club op het internet surfen, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 22u30.

 

2. Uw mening graag.

De agenda tot december 2010 is gekend, maar we zouden graag uw mening horen.
Over welke thema’s wilt u meer weten: windows 7, office, Linux, Apple, hardware, Pro Show, shareware, enz., laat het ons weten op het gekende emailadres : info@monitorniel.be.
Ook suggesties voor werkgroepen en/of cursussen zijn steeds welkom.

 

3. Nielse computerdag - 26 september 2010

Onze traditionele opendeurdag, vanaf dit jaar zal hij Nielse computerdag heten, vindt dit jaar plaats op zondag 26 september. Dit is een uniek evenement in de Rupelstreek.

Editie 2009 lokte heel veel volk op deze familiedag. Daarom breiden wij dit jaar verder uit: een eerste info- en verkoopbeurs over moderne technologie en de ruimte voor de rommelmarkt die bijna verdubbeld wordt.

In de feestzaal vindt dus de info- en verkoopbeurs over moderne technologie plaats met verkoop van nieuwe en tweedehands computers, gsm, pda, internet, gps, gadgets, software, besturingssystemen, digitale fotografie, domotica, digitale multimedia, games, spelconsoles, en veel meer.

Maar ook verenigingen komen op deze beurs aan bod. Organisaties en vzw's zoals de Flight Simulator Club en de Ubuntu community houden in de ruime refter demonstraties.
Hier heeft eveneens de 21ste opendeurdag van Computerclub MONITOR Niel plaats met infostands over de club, de club-in-werking, voor de hongerigen hamburgers en braadworsten en voor de dorstigen een cafetaria.

Op de grote speelplaats en in op de parking achter de reter vindt de 2de rommelmarkt plaats. De toegang tot dit 3000 m² groot evenement, 3 evenementen op 1 plaats,  is zoals steeds gratis.

Omdat dit een groot evenement is, zoeken we voor zaterdag 25 september vanaf 9u00 vrijwilligers die een handje willen toesteken in de opbouw.
We vragen ook aan de leden om op zondag 26 september vanaf 17u00 te willen helpen met het afbreken en opruimen van de zalen.
Je kan je opgeven op nielse.computerdag@monitorniel.be met vermelding welke dag je wil/kan helpen.
Alvast bedankt.

Download de twee A4-affiches en stuur ze naar vrienden en kennissen.

Hou regelmatig www.monitorniel.be in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

 

4. Site Monitor Niel geüpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief geïnteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet