jaargang 6 | nummer 42 |1 mei 2010

Inhoud

  1. Info-avond tax-on-web Myminfin en eID - 10 mei
  2. Praktijkavond tax-on-web Myminfin en eID - 17 mei
  3. Openclubavonden en cybercafé "de Monitor" - 17 mei
  4. Openclubavonden en cybercafé "de Monitor" in juni
  5. Nielse computerdag - 26 september
  6. Site Monitor Niel geüpdate
  7. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

Sponsoring

Dagbladhandel Van Linden op de Heideplaats 52 in Niel heeft een nieuwe vorm van sponsoring. Wanneer je je dagelijkse krant, wekelijks 'boekske', lotto en/of een heerlijk wijntje koopt zeg je dat je lid van Computerclub Monitor Niel (of nr. 284) bent. De club ontvangt dan op het einde van het jaar een percentage van het totaal besteedde bedrag aan sponsorgeld.
De sponsorkaartjes zijn te verkrijgen bij Gerda in de kantine.

Opgeruimd staat netjes

Iedereen die wil, mag steeds helpen met het opstellen bij het begin of opruimen op het einde van een clubbijeenkomst. Laten we wel duidelijk stellen dat dit geen verplichting is. Het bestuur wil alvast iedereen bedanken voor hun hulp om onze taken te verzachten.

1. Info-avond Tax-on-web, Myminfin en eID - 10 mei

Op 10 mei organiseert Monitor Niel in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën en het gemeentebestuur van Niel een info-avond over Taxonweb, Myminfin en de mogelijkheden van de eID-kaart ofte de elektronische identiteitskaart.
Nodig familieleden, vrienden en kennissen uit om deel te nemen aan deze interessante info-avond.
De toegang is zoals steeds gratis maar je moet wel inschrijven want enkel voor wie ingeschreven is, ligt een informatiepakket klaar.
Niet ingeschreven betekent dus geen informatiepakket.

Let op!!! Deze info-avond is de enige clubactiviteit van die avond.

meer lezen en inschrijvingen

 

2. Praktijkavond Tax-on-web, Myminfin en eID - 17 mei

In navolging van de info-avond over tax-on-web van 10 mei organiseren wij in samenwerking met Vormingplus Antwerpen op 17 mei een praktijkavond.
Op deze avond, die plaatsvindt in de GBS, Veldstraat in Niel, kan je, onder begeleiding, oefenen in het gebruik van Tax-on-web.
Dit kan in 2 sessies van telkens 45 minuten. De eerste begint om 20u00, de tweede om 21u00.
Er worden voldoende pc's en kaartlezers voorzien. Breng bij voorkeur je eigen PC/laptop en eventueel kaartlezer mee.
Het is natuurlijk niet de bedoeling om tijdens de praktijkavond heel je belastingsbrief in te vullen (dit zal wel even aan bod komen), maar eerder een praktische kennismaking met de mogelijkheden van de e-ID.

We zoeken nog vrijwilligers die de deelnemers willen begeleiden. Geïnteresseerd? Geef dan je naam door aan één van de bestuursleden.
Inschrijven voor deze avond kan via de website, op de info-avond van 10 mei.

 

3. Openclubavond en cybercafé "De Monitor" - 17 mei

Surfen op het internet met je eigen pc of een pc van de club, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 22u30

Van 19u00 tot 20u00 is er het Excelvragenuurtje. Je kan dan voor al je Excelvragen terecht bij Louis Bertels of Paul Van Reeth.
Ook de werkgroep Ubuntu komt op deze avonden bijeen vanaf 19u00.

Deze openclubavonden vinden plaats op 14 en 21 juni.

 

4. Openclubavonden en cybercafé "De Monitor" in juni

Surfen op het internet met je eigen pc of een pc van de club, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 22u30

Van 19u00 tot 20u00 is er het Excelvragenuurtje. Je kan dan voor al je Excelvragen terecht bij Louis Bertels of Paul Van Reeth.
Ook de werkgroep Ubuntu komt op deze avonden bijeen vanaf 19u00.

Deze openclubavonden vinden plaats op 14 en 21 juni.

 

5. Nielse computerdag - 26 september 2010

Onze traditionele opendeurdag, vanaf dit jaar zal hij Nielse computerdag heten, vindt dit jaar plaats op zondag 26 september.

We pakken het dit jaar helemaal anders aan.
In de feestzaal wordt een beurs georganiseerd over computers, videogames, gps, digitale tv, internetproviders, enz.
In de refter kunnen aan de infostand inlichtingen over de club bekomen worden maar je kan er ook lid worden van de computerclub.
De rommelmarkt vindt plaats op de speelplaats van de GBS.

meer lezen

6. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet