jaargang 6 | nummer 41 |2 april 2010

Inhoud

 1. Opgeruimd staat netjes
 2. Nieuwe clubhardware
 3. Info avond FON wifi – 12 april 2010
 4. Open clubavond en cybercafé "De Monitor" - 19 april 2010
 5. Laatste "zaterdag" bijeenkomst voor de grote vakantie - 24 apil 2010
 6. Vooruitblik naar mei 2010
 7. Site Monitor Niel geüpdate
 8. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

Dagbladhandel Van Linden op de Heideplaats 52 in Niel heeft een nieuwe vorm van sponsoring. Wanneer je je dagelijkse krant, wekelijks 'boekske', lotto en/of een heerlijk wijntje koopt zeg je dat je lid van Computerclub Monitor Niel (of nr. 284) bent. De club ontvangt dan op het einde van het jaar een percentage van het totaal besteedde bedrag aan sponsorgeld.
De sponsorkaartjes zijn te verkrijgen bij Gerda in de kantine.

1. Opgeruimd staat netjes

Iedereen die wil, mag steeds helpen met het opstellen bij het begin of opruimen op het einde van een clubbijeenkomst. Laten we wel duidelijk stellen dat dit geen verplichting is. Het bestuur wil alvast iedereen bedanken voor hun hulp om onze taken te verzachten.

 

2. Nieuwe clubhardware

Waar vroeger onze club massaal computers, schermen, toetsenborden en muizen moest aankopen, is sinds enkele jaren gebleken dat ook de laptop in onze club is ingeburgerd. Het merendeel van onze leden brengt zijn eigen laptop mee naar de clubdagen/avonden. Hierdoor heeft onze club veel ongebruikt verouderd materiaal in bezit. Momenteel beschikken wij over :

 • In de computerklas: 8 pc’s met TFT schermen (bouwjaar 2008 : dus recent )
 • In kasten van de computerklas: 6 verouderde pc’s met 6 grote bakken van schermen (bouwjaar 2001 tot 2004)
 • In de kasten in de refter: 2 verouderde shuttle’s (bouwjaar 2002) met 4 grote bakken van schermen (bouwjaar 2001)

Omdat er zo weinig clubmateriaal nog gebruikt wordt tijdens de clubdagen/avonden zal niet alle verouderd materiaal vervangen worden. In de refter zijn de 4 grote bakken van schermen toch vervangen door 3 TFT schermen.
Tevens hebben wij voor de presentaties in de videoklas en in de refter een mobiel business projectiescherm aangeschaft met volgende afmetingen :

BusinessLite ProjectieScherm 203x152 4:3
Doekafmeting (bxh in cm): 209x232 (zichtmaat: 203x152)
Verhouding: 4:3

mobiel_4-3.jpg

Wij hopen op korte termijn tevens hiervoor een laptop aan te schaffen. De combinatie laptop/beamer/mobiel projectiescherm zorgt voor een snellere opzet en opruiming in zowel de videoklas als de refter. Maar vooral voor een betere kwaliteit (rechtstreekse verbinding beamer-laptop ipv computer-scherm-vga player-beamer-zandkleur geschilderde muur).

 

3. Info avond FON wifi12 april 2010

Computerclub MONITOR Niel vzw nodigt u uit op een info avond over het bestaan van FON. FON is een wereldwijd initiatief om internet te verschaffen via Wifi (draadloos internet) en dit via Freehotspots bij particulieren en bedrijven. Gebruikers kunnen dan met hun laptop/gsm/pda informatie opvragen op het internet of hun mail lezen door gebruik te maken van een FON hotspot in de stad/bibliotheek/horecazaak/hotel/culturele centra /scholen en zoveel meer.
De spreker van die avond is Steven Leeman van de FON community en deelname is gratis.
Deze info avond vindt plaats op maandag 12 april om 20u in de gemeentelijke basisschool gelegen in de Veldstraat te 2845 Niel.
U kan al kennismaken met FON via de sites :

http://blog.fon.com/nl/
http://blog.fon.com/nl/archive/business/draadloos-internet-in-de-bibliotheek-een-succesverhaal-.html
http://blog.fon.com/nl/archive/events/tv-reportage-fon-met-nl-ondertiteling.html : stad Nijvel lanceert FON in’t stad
http://www.monitorniel.be/html/fonera.php

Wil je deelnemen? Stuur dan een mailtje te sturen naar jhonny.bestuur@monitorniel.be met vermelding van aantal personen.

4. Openclubavond en cybercafé "De Monitor" - 19 april 2010

Surfen op het internet met je eigen pc of een pc van de club, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter van 19u tot 22u30

Van 19u00 tot 20u00 is er het Excelvragenuurtje. Je kan da voor al ke Excelvragen terecht bij Louis Bertels of Paul Van Reeth.

5. Laatste "zaterdag" bijeenkomst voor de grote vakantie - 24 april 2010

Zaterdag 24 april 2010 is de laatste "zaterdag" bijeenkomst voor de grote vakantie dus ook de laatste bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen:

 • 10u00 – 12u30: werkgroep Excel: wie vragen over Excel heeft kan bij deze groep terecht in de computerklas
 • 10u00 – 12u30: werkgroep Digitale beeldverwerking: in de videoklas
 • 10u00 – 16u00: werkgroep Linux in de refter: al wie vragen heeft over dit besturingssysteem kan terecht bij François De Jonghe
 • 13u30 – 15u30: werkgroep absolute beginners: het tekstverwerkingsprogramma Word 2007 met vandaag allerlei tips en een grote herhalingsoefening over al hetgeen dat afgelopen maanden is uitgelegd geweest.
 • 10u00 – 16u00: Openclubdag & cybercafé “De Monitor”: surfen op het internet met je eigen pc of een pc van de club, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen … het kan allemaal in de refter
 • 13u00 - 16u00:werkgroep hardware: Walther Maes en Roger De Pauw zoeken naar een oplossing zodat je PC weer optimaal werkt.

 

6. Vooruitblik naar mei 2010

Op 10 mei organiseert Monitor Niel in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën en het gemeentebestuur van Niel een info-avond over Taxonweb, Myminfin en de mogelijkheden van de eID-kaart ofte de elektronische identiteitskaart.
De toegang is zoals steeds gratis maar je moet wel inschrijven want voor iedereen de ingeschreven is, ligt een informatiepakket klaar.
Opgelet: niet ingeschreven betekent geen informatiepakket.
meer lezen en inschrijvingen

François Wittock bespreekt op maandag 19 mei 2 programma’s om digitaal genomen foto’s in RAW formaat te zetten en te bewerken. Hij legt tevens uit waarom het werken met een RAW formaat veel beter is dan de gebruikelijke JPEG of TIFF formaat. Afspraak in de videoklas vanaf 20u00.

Op zaterdag 29 mei wordt het feestjaar afgesloten met een babeque. Hou deze datum alvast vrij. Meer info volgt later.

7. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet