jaargang 6 | nummer 40 |6 maart 2010

Inhoud

 1. Wie doet wat bij de computerclub? - Coördinators
 2. Openclubavonden in maart
 3. Monitor Niel leest computertijdschriften - 15 maart 2010
 4. Werkgroepen Excel en beginners - 27 maart 2010
 5. Werkgroep Linux - 27 maart 2010
 6. Werkgroep Hardware - 27 maart 2010
 7. Werkgroep digitale beeldbewerking - 27 maart 2010
 8. Vooruitblik naar april en mei 2010
 9. Site Monitor Niel geüpdate
 10. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

Dagbladhandel Van Linden op de Heideplaats 52 in Niel heeft een nieuwe vorm van sponsoring. Wanneer je je dagelijkse krant, wekelijks 'boekske', lotto en/of een heerlijk wijntje koopt zeg je dat je lid van Computerclub Monitor Niel (of nr. 284) bent. De club ontvangt dan op het einde van het jaar een percentage van het totaal besteedde bedrag aan sponsorgeld.
De sponsorkaartjes zijn te verkrijgen bij Gerda in de kantine.

1. Wie doet wat bij de computerclub ?

Coördinators werkgroepen:

Nadat we vorige maand het bestuur uit de doeken deden, doen we nu een voorstelling van de coördinators van de verschillende werkgroepen die onze club rijk is.

Hoofdcoördinators

Jhonny Van Dam jr. / Patrick Van Doorslaer

Absolute beginners

Jhonny Van Dam jr.

Digitale beeldverwerking

Roger De Pauw

Excel

Paul Van Reeth / Louis Bertels

Hardware

Roger De Pauw / Walther Maes

Linux Ubuntu

Roger De Pauw / François De Jonghe

Proshow

Staf Palmers
 

2.Openclubavond & cybercafé "De Monitor"

Surfen op het internet met je eigen pc of een pc van de club, een babbeltje slaan, ervaringen uitwisselen, vragen stellen… het kan allemaal in de refter op volgende dagen:

 • Maandag 8 maart : 19u-22u30
 • Maandag 15 maart : 19u-22u30
 • Zaterdag 27 maart : 10u-16u

 

3. Monitor Niel leest computertijdschriften – 15 maart 2010

Ondanks de grote concurrentie van het internet zijn er toch nog een aantal vakbladen op de markt. Jhonny jr heeft alle uitgeverijen gecontacteerd om proefnummers en/of inkijkexemplaren op te sturen. Het resultaat zie je op maandag 15 maart doorlopend van 19u tot 22u30 in de refter.
Op enkele tafels kan je terecht voor proefnummers of om eens te bladeren in de magazines.
Omdat niet alle uitgeverijen hun medewerking hebben verleend, vragen wij aan de leden om ook zelf oude nummers mee te brengen.

4. Werkgroepen Excel en beginners - 27 maart 2010

De bedoeling van de werkgroep Excel, die vorig werkjaar gestart is, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht. Iedereen is steeds welkom met zijn vragen over Excel.
Deze werkgroep komt elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
Elke 2de en 3de maandag van de maand is er van 19u00 tot 20u00 een vragenuurtje waar je met je excelproblemen terecht kan.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be .

Nadat vorig werkjaar de werkgroep beginners de basisprincipes van internet onder knie kreeg, is het nu de beurt aan Word 2007.
De meeste hebben dit programma wel op hun computer staan maar kunnen er niet zo heel goed met werken. Jhonny Van Dam helpt dit euvel uit de wereld.
De bijeenkomsten zijn iedere 4 de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.
De volgende bijeenkomsten van deze wekgroepen zijn op 27 maart.

5. Werkgroep Linux - 27 maart 2010

Linux, we hebben er allemaal van gehoord maar wat is het.
Wel in onze club is reeds een aantal jaren hierover een werkgroepje.
Roger De Pauw en François De Jonghe zorgen dat deze werkgroep niet ter ziele gaat.
Zij pretenderen niet de materie te kennen noch te willen optreden als lesgevers maar willen meer de coördinators zijn van een groep van belangstellenden die zich verder willen verdiepen in Linux. Er wordt trouwens gewerkt met de Linuxdistributie van Ubuntu (www.ubuntu.com).
En de groep belangstellenden groeit gestaag. Er wordt zelfs over gesproken op seniorennet.

Belangstelling? Kom dan iedere 4de zaterdag naar de clubbijeenkomst. De volgende bijeenkomst is op zaterdag 27 maart. Dan kan je van 10u00 tot 13u00 met al je vragen terecht bij François De Jonghe. Vanaf 13u00 komt Roger De Pauw erbij en wordt de aandacht meer op het installeren en configureren gelegd.
Maar ook op de maandagen 8 en 15 maart houden zij hun bijeenkomsten in de refter doorlopend van 19u tot 22u30.
Je kan je vragen ook steeds kwijt op werkgroep.linux@monitorniel.be.

6. Werkgroep hardware - 27 maart 2010

Iedereen die een computer heeft, krijgt op een bepaald moment te maken met problemen: een nieuwe DVD brander installeren, harde schijf formatteren, het geheugen uitbreiden, netwerkkaart configureren, …
Kom op zaterdag 27 maart naar de refter van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel en Walther Maes en Roger De Pauw zoeken vanaf 13u00 naar een oplossing zodat je PC weer optimaal werkt.

7. Werkgroep digitale beeldbewerking

Iedereen digitale foto's heeft, wil er wel eens aan 'knutselen'. De meeste onder ons kunnen het wel een beetje maar missen eigenlijk de basisprincipes van digitale beeldbewerking
Roger De Pauw gaat proberen deze basisprincipes uit te leggen.

Deze workshop vindt iedere 4de zaterdag van de maand plaats en de volgende bijeenkomst is op zaterdag 27 maart van 10u00 tot 13u00 in de computerklas van de GBS aan de Veldstraat in Niel.

8. Vooruitblik naar april 2010

Op 12 april organiseert de club een info avond over de Fon community en de bijbehorende Fonera router. Gastspreker is Steven Leeman van de FON community.
meer lezen

Er zijn verregaande besprekingen aan de gang met de Apple club om nog eens een thema-avond rond Apple te organiseren (remember iMac van een aantal jaar geleden).
Deze zou plaatsvinden op maandag 19 april. Wordt vervolgt.

Op 10 mei organiseert Monitor Niel in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën en het gemeentebestuur van Niel een info-avond over Taxonweb, Myminfin en de mogelijkheden van de eID-kaart ofte de elektronische identiteitskaart.
De toegang is zoals steeds gratis maar je moet wel inschrijven want voor iedereen de ingeschreven is, ligt een informatiepakket klaar.
Opgelet: niet ingeschreven betekent geen informatiepakket.
meer lezen

9. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet