jaargang 6 | nummer 38 |3 februari 2010

Inhoud

  1. Wie doet wat bij de computerclub?
  2. Nieuwjaarskaas- en wijnavond 23 januari 2010 - het verslag
  3. Debat: zin en onzin van supermarktcomputers
  4. Backuppen met Acronis True Image en DriveXML
  5. Werkgroepen Excel en beginners - 27 februari 2010
  6. Werkgroep Linux - 27 februari 2010
  7. Werkgroep Hardware - 27 februari 2010
  8. Werkgroep digitale beeldbewerking - 27 februari 2010
  9. Site Monitor Niel geüpdate
  10. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

1. Wie doet wat bij de computerclub ?

De laatste tijd hebben wij een groot aantal nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze club. Hoog tijd om eens een lijstje te publiceren van wie wat doet bij de VZW.
Hierdoor is het eenvoudig te weten waar jullie terecht kunnen met specifieke vragen over bijvoorbeeld de cultuurraad, gemeentelijke subsidies, het gebruik van de school, catering, verzekeringen, website, clubmateriaal, enz.

Raad van beheer.

De beheerders van de VZW of zeg maar de hoofdverantwoordelijken vermeld in de statuten zijn Jhonny Van Dam jr en Patrick Van Doorslaer.

Dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen die elk één of meerdere functies uitoefenen, zeg maar ‘verantwoordelijk zijn voor …’ Indien u dus vragen, voorstellen of suggesties hebt, kan u zich best rechtstreeks wenden tot de bevoegde persoon die uw idee zal voorleggen op de bestuurs- vergaderingen.

Voorzitter

Jhonny Van Dam jr

Secretaris/administratie

Patrick Van Doorslaer

Penningmeester

Jhonny Van Dam jr

Contactpersoon gemeente Niel

Patrick Van Doorslaer

Contactpersoon verzekeringen

Jhonny Van Dam jr

Afgevaardigden cultuurraad

Patrick Van Doorslaer/Jhonny Van Dam sr

Onderhoud website

Patrick Van Doorslaer

Uitgever MONITOR Light

Patrick Van Doorslaer

Catering

Gerda Van Den Eynde

Agendaverantwoordelijke

Jhonny Van Dam jr

PR/persberichten

Patrick Van Doorslaer/Jhonny Van Dam jr

Materiaalverantwoordelijke

Walther Maes

Coördinator evenementen

Jhonny Van Dam sr.

Volgende maand publiceren we de lijst van de coördinators van de verschillende werkgroepen.

 

2. Nieuwjaarskaas- en wijnavond - 23 januari 2010 - het verslag

Het hoogtepunt van het jaar was zoals gewoonlijk onze “nieuwjaarskaas- en wijnavond”. 

Om 19.00 uur stroomden de kaas-, vlees- en wijnliefhebbers binnen in de refter van de gemeentelijke basisschool in Niel, die voor de gelegenheid sfeervol versierd was.
Dit jaar werd het record aantal aanwezigen van vorig jaar verpulverd. Er waren nl. 109 aanwezigen.

Rond 19.30 uur verklaarde de voorzitter het eetfestijn voor geopend en nodigde hij de aanwezigen uit om zich te goed te doen aan de verschillende Franse en Belgische kazen.
Ook diegenen die geen kaas lustten werden niet vergeten. Voor hen waren er verschillende soorten vlees voorzien.
Omdat Computerclub Monitor Niel dit jaar 20 jaar bestond had bakker Baeyaert een speciale taart gemaakt met als blikvanger het logo in marsepein.

Op de foto's van dit jaar, genomen door Johan Van der Velde, Patrick Verbeeck en Roger De Pauw is het nog even wachten. Ondertussen kan je de foto's en een filmpje bekijken en terugdenken hoe gezellig het vorig jaar was. Deze foto's zijn genomen door Albert De Troch en wij danken hem dan ook voor het gebruik.

 

3. Debat: zin en onzin van de supermarktcomputers - 8 februari 2010

Je kent ze wel: de computers die je vindt bij bv. Aldi, Lidl, Makro en andere Carrefours.
Zijn deze computers van evengoede kwaliteit dan die van de computerwinkel op de hoek?
Roger De Pauw gaat hierover met jullie een debat aan.
Het wordt geen monoloog over de voor en nadelen van deze supermarktcomputers maar een echt debat waar ook jullie mening en ervaringen aan bod komen.
Wil je deelnemen kom dan op maandag 8 februari naar de videoklas in de gemeentelijke basisschool, Veldstraat in Niel.
Het debat start om 20u00.

4. Backuppen met Acronis True Image en Drive XML - 15 februari 2010

Iedereen weet dat hij een backup van zijn gegevens moet maken.
Iedereen stelt het uit tot ... het te laat is.
Roger De Pauw gaat dat in deze thema-avond verhelpen.
Voor de pauze wordt het commerciële Acronis True Image uitgelegd en na de pauze het freewarepakket Drive XML.
Hierbij worden de voor en tegens van beide pakketten aangehaald.
De thema-avond vindt plaats op maandag 15 februari in de computerklas van de gemeentelijke basischool en start om 20u00.

5. Werkgroepen Excel en beginners - 27 februari 2010

De bedoeling van de werkgroep Excel, die vorig werkjaar gestart is, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 27 februari.
Elke 2de en 3de maandag van de maand is er van 19u00 tot 20u00 een vragenuurtje waar je met je excelproblemen terecht kan.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.

Nadat vorig werkjaar de werkgroep beginners de basisprincipes van internet onder knie kreeg, is het nu de beurt aan Word 2007.
De meeste hebben dit programma wel op hun computer staan maar kunnen er niet zo heel goed met werken. Jhonny Van Dam helpt dit euvel uit de wereld.
De bijeenkomsten zijn iedere 4 de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.
Op de volgende bijeenkomst, zaterdag 27 februari, worden herhalingsoefeningen voorzien.

6. Werkgroep Linux - 27 februari 2010

Linux, we hebben er allemaal van gehoord maar wat is het.
Wel in onze club is reeds een aantal jaren hierover een werkgroepje.
Roger De Pauw en François De Jonghe zorgen dat deze werkgroep niet ter ziele gaat.
Zij pretenderen niet de materie te kennen noch te willen optreden als lesgevers maar willen meer de coördinators zijn van een groep van belangstellenden die zich verder willen verdiepen in Linux. Er wordt trouwens gewerkt met de Linuxdistributie van Ubuntu (www.ubuntu.com).
En de groep belangstellenden groeit gestaag. Er wordt zelfs over gesproken op seniorennet.

Belangstelling? Kom dan iedere 4de zaterdag naar de clubbijeenkomst. De volgende bijeenkomst is op zaterdag 27 februari 2010. Dan kan je van 10u00 tot 13u00 met al je vragen terecht bij François De Jonghe. Vanaf 13u00 komt Roger De Pauw erbij en wordt de aandacht meer op het installeren en configureren gelegd.
Je kan je vragen ook steeds kwijt op werkgroep.linux@monitorniel.be.
Voorlopig komt de werkgroep dus enkel de 4de zaterdag samen maar vanaf maart breiden deze bijeenkomsten uit naar de 2de en 3de maandag.

7. Werkgroep hardware - 27 februari 2010

Iedereen die een computer heeft, krijgt op een bepaald moment te maken met problemen: een nieuwe DVD brander installeren, harde schijf formatteren, het geheugen uitbreiden, netwerkkaart configureren, …
Kom op zaterdag 27 februari naar de refter van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel en Walther Maes en Roger De Pauw zoeken vanaf 13u00 naar een oplossing zodat je PC weer optimaal werkt.

8. Werkgroep digitale beeldbewerking - 27 februari 2010

Iedereen digitale foto's heeft, wil er wel eens aan 'knutselen'. De meeste onder ons kunnen het wel een beetje maar missen eigenlijk de basisprincipes van digitale beeldbewerking.
Roger De Pauw gaat proberen deze basisprincipes uit te leggen.

Deze workshop vindt iedere 4de zaterdag van de maand plaats en de volgende bijeenkomst is op zaterdag 27 februari van 10u00 tot 13u00 in de gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat in Niel.

9. Site Monitor Niel geüpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief geďnteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet