jaargang 6 | nummer 37 |7 januari 2010

Inhoud

  1. Receptie 20 jaar Computerclub Monitor Niel - 19 december - het verslag
  2. Kersthappening 19 december 2009 - het verslag
  3. Werkgroepen Excel en beginners - 9 januari 2010
  4. Werkgroepen hardware en Linux - 9 januari 2010
  5. Werkgroep digitale beeldbewerking
  6. Proshow Gold: vragen staat vrij
  7. Kaas- en wijnavond - 23 januari 2010
  8. Site Monitor Niel geüpdate
  9. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

1. Receptie 20 jaar Computerclub Monitor Niel - 19 december - het verslag

Op 19 december hield Computerclub Monitor Niel een receptie ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan.
Ondanks het slechte weer waren er toch een 70-tal leden en hen familie afgezakt en was de refter van de gemeentelijke basisschool, weeral, te klein.

meer lezen op fotoniel

 

2. Kersthappening - 19 december - het verslag

Al een aantal jaren organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de Nielse Middenstandsraad en de jeugdraad een kersthappening.
Deze vond dit jaar plaats op zaterdag 19 december.
Iedere wijk of vereniging van Niel krijgt een kerstboom ter beschikking die door een jury, onder leiding van de kerstman en bijgestaan door de burgemeester en schepenen wordt beoordeelt op mooiheid en originaliteit.
Dit jaar namen we eveneens deel.
Vanaf 17u30, dus aansluitend op de receptie ter gelegenheid van 20 jaar Monitor Niel, kan er tegen democratische prijzen bij de Kerstboom van de toekomst jenever, glühwein, verse erwtensoep en hotdogs genuttigd worden.
Voor de kinderen werd er een kerstgeschenkje voorzien.
Vanaf 21u00 werd de Kersthappening muzikaal afgesloten op het plein voor het vernieuwde gemeentehuis door Think Twice. Deze Nielse band bracht de aanwezigen met stomende covers op temperatuur voor de prijsuitreiking van de mooist versierde Kerstboom. Computerclub Monitor Niel haalde een mooie 4de plaats.

3. Werkgroepen Excel en beginners - 9 januari 2010

De bedoeling van de werkgroep Excel, die vorig werkjaar gestart is, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 9 januari.
Elke 2de en 3de maandag van de maand is er van 19u00 tot 20u00 een vragenuurtje waar je met je excelproblemen terecht kan.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.

Nadat vorig werkjaar de werkgroep beginners de basisprincipes van internet onder knie kreeg, is het nu de beurt aan Word 2007.
De meeste hebben dit programma wel op hun computer staan maar kunnen er niet zo heel goed met werken. Jhonny Van Dam gaat dit euvel uit de wereld helpen.
De bijeenkomsten zijn iedere 4 de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.
Op de volgende bijeenkomst, zaterdag 9 januari , wordt het invoegen van figuren en het werken met Word Art behandeld.

4. Werkgroepen hardware en Linux - 9 januari 2010

Iedereen die een computer heeft, krijgt op een bepaald moment te maken met problemen: een nieuwe DVD brander installeren, harde schijf formatteren, het geheugen uitbreiden, netwerkkaart configureren, …
Kom op zaterdag 9 januari naar de refter van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel en Walther Maes en Roger De Pauw zoeken naar een oplossing zodat je PC weer optimaal werkt.

Linux, we hebben er allemaal van gehoord maar wat is het.
Wel in onze club is reeds een aantal jaren hierover een werkgroepje.
Roger De Pauw zorgt dat deze werkgroep niet ter ziele gaat.
Hij pretendeert niet de materie te kennen noch te willen optreden als lesgever maar wil meer de coördinator zijn van een groep van belangstellenden die dit verder willen uitdiepen.
Er wordt gewerkt met de Linuxdistributie van Ubuntu (www.ubuntu.com)

Belangstelling? Kom dan iedere 4de zaterdag naar de clubbijeenkomst. De volgende bijeenkomst is op zaterdag 9 januari.

5. Werkgroep digitale beeldbewerking

Iedereen digitale foto's heeft, wil er wel eens aan 'knutselen'. De meeste onder ons kunnen het wel een beetje maar missen eigenlijk de basisprincipes van digitale beeldbewerking
Roger De Pauw gaat proberen deze basisprincipes uit te leggen.

Deze workshop vindt iedere 4de zaterdag van de maand plaats en de eerste bijeenkomst is op zaterdag 9 jauari van 10u00 tot 13u00 in de gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat in Niel.

6. Proshow Gold: vragen staat vrij

Iedereen die digitaal fotografeert kent het fenomeen. De digitale kiekjes worden op de harde schijf gezet en daar blijft het meestal bij.
Met Proshow Gold kan je deze foto’s in presentaties van hoge kwaliteit gieten die je dan later op je PC of TV kunt bekijken.

Vorig seizoen werd dit programma reeds voorgesteld Staf Palmers en Roger De Pauw zijn in 4 themabijeenkomsten dieper in gegaan op de mogelijkheden van Proshow, nl. presentaties nog flitsender maken dankzij de ingebouwde stijlen.
Op maandag 11 en 18 januari staat Staf Palmers ter beschikking om al uw vragen, zo die er nog mochten zijn, in verband met Proshow op te lossen.

Deze vragenrondes vinden plaats in de computerklas van de Gemeentelijke Basisschool aan de Vredestraat 1 in Niel telkens van 20u00 tot 22u00.

7. Kaas- en wijnavond - 23 januari 2010

Het hoogtepunt van het jaar is natuurlijk onze “nieuwjaarskaas- en wijnavond”. 
Deze organiseren we op 23 januari vanaf 19.00 uur reeds voor de 9ste maal en als het zo’n succes wordt als vorige jaren zal de refter van de GBS aan de Veldstraat te klein zijn.
Er is ook dit jaar weer de keuze uit een waaier van uitgelezen kaas- en vleessoorten.Ook dit jaar hebben we iets speciaals voorzien. Leden betalen 12 euro. Niet leden 15 euro. Breng je familie en vrienden mee en maak er een gezellige avond van.

Je kan je tot 18 januari 2010 inschrijven.

De speelplaats mag gebruikt worden als parking om de verkeershinder in de buurt tot een minimum te herleiden. Zie ook 'belangrijke informatie' bovenaan.

8. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet