jaargang 6 | nummer 36 |29 november 2009

Inhoud

  1. Presentaties opmaken met de stijlen van Proshow Gold
  2. Werkgroepen Excel en beginners - 12 december 2009
  3. Werkgroepen hardware en Linux - 12 december 2009
  4. Clubavonden 14 en 21 december 2009
  5. Receptie ter gelegenheid van 20 jaar Computerclub Monitor Niel - 19 december 2009
  6. Kersthappening - 19 december 2009
  7. Kaas- en wijnavond - 23 januari 2010
  8. Site Monitor Niel geüpdate
  9. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

1. Presentaties opmaken met de stijlen van Proshow Gold

Iedereen die digitaal fotografeert kent het fenomeen. De digitale kiekjes worden op de harde schijf gezet en daar blijft het meestal bij.
Met Proshow Gold kan je deze foto’s in presentaties van hoge kwaliteit gieten die je dan later op je PC of TV kunt bekijken.

Vorig seizoen werd dit programma reeds voorgesteld maar nu gaan in 4 themabijeenkomsten Staf Palmers en Roger De Pauw dieper in op de mogelijkheden van Proshow, nl. presentaties nog flitsender te maken dankzij de ingebouwde stijlen.
Op zaterdag 12 en maandag 14 december kunnen de deelnemers deze stijlen loslaten op meegebrachte foto's en/of filmpjes.

De themabijeenkomsten vinden plaats in de computerklas van de Gemeentelijke Basisschool aan de Vredestraat 1 in Niel.
's Maandags telkens om 20u00 en 's zaterdags om 10u00.

 

2. Werkgroepen Excel en beginners - 12 december 2009

De bedoeling van de werkgroep Excel, die vorig werkjaar gestart is, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 12 december.
Elke 2de en 3de maandag van de maand is er van 19u00 tot 20u00 een vragenuurtje waar je met je excelproblemen terecht kan.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.

Nadat vorig werkjaar de werkgroep beginners de basisprincipes van internet onder knie kreeg, is het nu de beurt aan Word 2007.
De meeste hebben dit programma wel op hun computer staan maar kunnen er niet zo heel goed met werken. Jhonny Van Dam gaat dit euvel uit de wereld helpen.
De bijeenkomsten zijn iedere 4 de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.
Op de volgende bijeenkomst, zaterdag 12 december, wordt de pagina-indeling behandeld.

3. Werkgroepen hardware en Linux - 12 december 2009

Iedereen die een computer heeft, krijgt op een bepaald moment te maken met problemen: een nieuwe DVD brander installeren, harde schijf formatteren, het geheugen uitbreiden, netwerkkaart configureren, …
Kom op zaterdag 12 december naar de refter van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel en Walther Maes en Roger De Pauw zoeken naar een oplossing zodat je PC weer optimaal werkt.

Linux, we hebben er allemaal van gehoord maar wat is het.
Wel in onze club is reeds een aantal jaren hierover een werkgroepje.
Roger De Pauw zorgt dat deze werkgroep niet ter ziele gaat.
Hij pretendeert niet de materie te kennen noch te willen optreden als lesgever maar wil meer de coördinator zijn van een groep van belangstellenden die dit verder willen uitdiepen.
Er wordt gewerkt met de Linuxdistributie van Ubuntu (www.ubuntu.com)

Belangstelling? Kom dan iedere 4de zaterdag naar de clubbijeenkomst. De volgende bijeenkomst is op zaterdag 12 december.

4. Clubavonden 14 en 21 december 2009

Op maandag 14 december vindt, onder begeleiding van Staf Palmers en Roger De Pauw, de vierde en laatste themabijeenkomst rond werken mer stijlen in Proshow Gold plaats. De deelnemers kunnen deze stijlen loslaten op meegebrachte foto's en/of filmpjes.
Bijenkomst in de computerklas van 20u00 tot 22u00.

Het vragenuurtje voor iedereen die met excelproblemen kampt, vindt in de refter van 19u00 tot 20u00 plaats op maandag 14 en 21 december 2009

5. Receptie ter gelegenheid van 20 jaar Computerclub Monitor Niel - 19 december 2009

Dit werkjaar bestaat Computerclub Monitor Niel 20 jaar.
Om dit een beetje luister bij te brengen en de leden te bedanken voor hen trouw, houden we op zaterdag 19 december 2009 een receptie. Hierop nodigen wij alle leden en hun gezin uit.
De receptie vindt plaats in de GBS aan de Veldstraat van 16u00 tot 17u00. Omdat we drank en hapjes voorzien vragen we in te schrijven met het formulier op de uitnodiging in bijlage of op receptie@monitorniel.be.

6. Kersthappening - 19 december 2009

Al een aantal jaren organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de Nielse Middenstandsraad en de jeugdraad een kersthappening.
Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 19 december.
Iedere wijk of vereniging van Niel krijgt een kerstboom ter beschikking die door een jury, onder leiding van de kerstman en bijgestaan door de burgemeester en schepenen wordt beoordeelt op mooiheid en originaliteit.
Dit jaar nemen we eveneens deel.
Vanaf 17u30, dus aansluitend op de receptie ter gelegenheid van 20 jaar Monitor Niel, kan er tegen democratische prijzen bij de Kerstboom van de toekomst jenever, glühwein, verse erwtensoep en hotdogs genuttigd worden.
Voor de kinderen wordt er een kerstgeschenkje voorzien.

Stuur bijgevoegde uitnodiging naar alle familieleden, vrienden en kenissen zodat deze kersthappening een groot succes wordt.

7. Kaas- en wijnavond - 23 januari 2010

Het hoogtepunt van het jaar is natuurlijk onze "kaas- en wijnavond". 
Dit jaar reeds voor de 9de maal.
Stip zaterdag 23 januari 2010 in je agenda in het rood aan.
Je verneemt over deze avond later meer.

8. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet