jaargang 6 | nummer 35 |7 november 2009

Inhoud

  1. Presentaties opmaken met de stijlen van Proshow Gold
  2. Werkgroepen Excel en beginners - 28 november 2009
  3. Werkgroepen hardware en Linux - 28 november 2009
  4. Site Monitor Niel geüpdate
  5. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de in- en uitrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde nl. de refter. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

Op maandag 9 november is er GEEN clubactiviteit wegens Niel Jaarmarkt.
Gelieve hier rekening mee te houden.

1. Presentaties opmaken met de stijlen van Proshow Gold

Iedereen die digitaal fotografeert kent het fenomeen. De digitale kiekjes worden op de harde schijf gezet en daar blijft het meestal bij.
Met Proshow Gold kan je deze foto’s in presentaties van hoge kwaliteit gieten die je dan later op je PC of TV kunt bekijken.

Vorig seizoen werd dit programma reeds voorgesteld maar nu gaan in 4 themabijeenkomsten Staf Palmers en Roger De Pauw dieper in op de mogelijkheden van Proshow, nl. presentaties nog flitsender te maken dankzij de ingebouwde stijlen.
Op de eerste bijeenkomst op maandag 16 november worden deze ingebouwde stijlen gedemonstreerd. Op de volgende 3 zaterdag 28 november, zaterdag 12 en maandag 14 december kunnen de deelnemers dit in praktijk brengen.

De themabijeenkomsten vinden plaats in de computerklas van de Gemeentelijke Basisschool aan de Vredestraat 1 in Niel.
's Maandags telkens om 20u00 en 's zaterdags om 10u00.

 

2. Werkgroepen Excel en beginners - 28 november 2009

De bedoeling van de werkgroep Excel, die vorig werkjaar gestart is, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4de zaterdag van de maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 28 november.
Elke 2de en 3de maandag van de maand is er van 19u00 tot 20u00 een vragenuurtje waar je met je excelproblemen terecht kan.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.

Nadat vorig werkjaar de werkgroep beginners de basisprincipes van internet onder knie kreeg, is het nu de beurt aan Word 2007.
De meeste hebben dit programma wel op hun computer staan maar kunnen er niet zo heel goed met werken. Jhonny Van Dam gaat dit euvel uit de wereld helpen.
De bijeenkomsten zijn iedere 4 de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.
De volgende bijeenkomst is op zaterdag 28 november.

3. Werkgroepen hardware en Linux

Iedereen die een computer heeft, krijgt op een bepaald moment te maken met problemen: een nieuwe DVD brander installeren, harde schijf formatteren, het geheugen uitbreiden, netwerkkaart configureren, …
Kom op zaterdag 28 november naar de refter van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel en Walther Maes en Roger De Pauw zoeken naar een oplossing zodat je PC weer optimaal werkt.

Linux, we hebben er allemaal van gehoord maar wat is het.
Wel in onze club is reeds een aantal jaren hierover een werkgroepje.
Roger De Pauw zorgt dat deze werkgroep niet ter ziele gaat.
Hij pretendeert niet de materie te kennen noch te willen optreden als lesgever maar wil meer de coördinator zijn van een groep van belangstellenden die dit verder willen uitdiepen.
Er wordt gewerkt met de Linuxdistributie van Ubuntu (www.ubuntu.com)

Belangstelling? Kom dan iedere 4de zaterdag naar de clubbijeenkomst. De volgende bijeenkomst is op zaterdag 28 november.

4. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet