jaargang 6 | nummer 34 |2 oktober 2009

Inhoud

  1. Info- en opendeurdag annex rommelmarkt - 27 september 2009 - het verslag
  2. Panelgesprek "De toekomst van de computer" - 12 oktober 2009
  3. Thema-avond: "Werken met Audacity" - 19 oktober 2009
  4. Plugins en effecten in Photoshop - 24 oktober 2009
  5. Werkgroepen Excel en beginners - 24 oktober 2009
  6. Werkgroepen hardware en Linux - 24 oktober 2009
  7. Site Monitor Niel geüpdate
  8. Archief Monitor Light Digitaal

Belangrijke informatie

De speelplaats van de GBS mag gebruikt worden als parking. We vragen wel de wagens langs de zijkanten te plaatsen. De poort aan de turnzaal is de inrit. De ingang van de computerclub blijft nog steeds dezelfde. De parking achter de refter is gereserveerd voor leden die materiaal bijhebben.

1. Info- en opendeurdag annex rommelmarkt - 27 september 2009 - het verslag

De opendeurdag annex rommelmarkt van Computerclub Monitor Niel was weer een voltreffer.
Er zakten op zondag 27 september, mede dankzij het goede weer een 500-tal bezoekers af naar de gemeentelijke basischool aan de Veldstraat in Niel.

In de refter, waar de opendeurdag plaatsvond, werd het van 10 tot 18 uur weer een echte ‘club in werking’-dag.
Monitor Niel haalde al het computermateriaal boven en een aantal leden deden op die dag wat ze altijd op de clubbijeenkomsten doen: met computers bezig zijn.
Hierdoor toonden wij aan potentiële leden hoe gezellig het er tijdens deze clubbijeenkomsten aan toe gaat.
Er werden doorlopend demonstraties gegeven van onder andere Linux, Excel, ... en er kon in het cybercafé gratis op internet gesurft worden.
Aan de infostand verkreeg men inlichtingen over de club maar je kon er ook lid worden of je inschrijven voor één van de werkgroepen.
Voor de hongerigen hadden we hamburgers en braadworsten gebakken op de grill voorzien. Voor de dorstigen was er een cafetaria.

Ook dit jaar pakten we weer met iets speciaals uit.
Omdat we dit werkjaar 20 jaar bestaan, organiseerden we op de speelplaats voor de eerste maal een rommelmarkt. Heel de speelplaats en de feestzaal stond vol met standhouders die al van 8u00 hun waren aan de man probeerden te brengen. Ook hier was het een drukte van jewelste.

Wanneer leden foto's van dit evenement genomen hebben, mogen zij deze steeds naar redactie@monitorniel.be mailen. De foto's worden dan op de site gepubliceerd.

2. Panelgesprek "De toekomst van de computer" - 12 oktober 2009

In 1981 introduceerde IBM de "Personal Computer".

Bijna 30 jaar later organiseert Computerclub Monitor Niel een panelgesprek over de toekomst van de de computer.

Steven Art (Umicore Precious Metals Refining), Filip De Haes (computerhandel Boozt), Roger De Pauw (Computerclub Monitor Niel), Thomas Hoebus (Dipro) en Yves Van Acker (Hermes tweedehandscomputers) schetsen vanuit hun ervaring een toekomstbeeld van de computer en de informatica in het algemeen. Het gesprek wordt gemodereerd door Albert De Troch.

Na de pauze is er kans tot vragen stellen.

Dit panelgesprek vindt plaats op 12 oktober 2009 om 20u00 in de refter van de GBS aan de Veldstraat in Niel.

Om te zorgen dat ook deze activiteit een succes wordt, dient er eveneens promotie gemaakt te worden. Je kan hiervoor de bovenstaande tekst kopiëren en in een mail plakken die je dan naar al je contacten kan sturen.

Let op!!! Het panelgesprek is de enige clubactiviteit van die avond.

3. Thema-avond "Werken met Audacity" - 19 oktober 2009

Iedereen die geïnteresseerd is in audio wil ooit wel eens zelf muziek bewerken. Daarom is er Audacity. Audacity is gratis en bewerkt digitale geluidsformaten. Je kan geluiden opnemen binnen het programma zelf, verschillende geluidsformaten importeren, waaronder WAV, AIFF, MP3 en Ogg Vorbis en naar deze formaten exporteren.

Op maandag 19 oktober leggen Patrick Van Doorslaer en Sven Bertels de beginselen van Audacity uit.
Afspraak om 20u00 in de computerklas van de GBS aan de Veldstraat in Niel.

4. Plugins en effecten in Photoshop - 24 oktober 2009

Iedereen kent Photoshop, het programma om digitale beelden te bewerken. Meestal beperkt het gebruik zich tot het lichter of donkerder maken van de foto, de foto verkleinen of de rode ogen verwijderen.

We hebben Gerard Raeves bereid gevonden om een beetje dieper in het programma te duiken en de mogelijkheden die effecten op digitale beelden hebben uit te diepen.

Deze themabijeenkomst vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2009 om 10u00 in de videoklas van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.

5. Werkgroepen Excel en beginners - 24 oktober 2009

De bedoeling van de werkgroep Excel, die vorig werkjaar gestart is, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4 de zaterdag van maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
Elke 2 de en 3 de maandag van de maand is er van 19u00 tot 20u00 een vragenuurtje waar je met je excelproblemen terecht kan.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.

Nadat vorig werkjaar de werkgroep beginners de basisprincipes van internet onder knie kreeg, is het nu de beurt aan Word.
De meeste hebben dit programma wel op hun computer staan maar kunnen er niet zo heel goed met werken. Jhonny Van Dam gaat dit euvel uit de wereld helpen.
De bijeenkomsten zijn iedere 4 de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.

6. Werkgroepen hardware en Linux

Iedereen die een computer heeft, krijgt op een bepaald moment te maken met problemen: een nieuwe DVD brander installeren, harde schijf formatteren, het geheugen uitbreiden, netwerkkaart configureren, …
Kom op zaterdag 24 oktober en zaterdag 28 november naar de refter van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel en Walther Maes en Roger De Pauw zoeken naar een oplossing zodat je PC weer optimaal werkt.

Linux, we hebben er allemaal van gehoord maar wat is het.
Wel in onze club is reeds een aantal jaren hierover een werkgroepje.
Roger De Pauw zorgt dat deze werkgroep niet ter ziele gaat.
Hij pretendeert niet de materie te kennen noch te willen optreden als lesgever maar wil meer de coördinator zijn van een groep van belangstellenden die dit verder willen uitdiepen.
Er wordt gewerkt met de Linuxdistributie van Ubuntu (www.ubuntu.com)

Belangstelling? Kom dan iedere 4de zaterdag naar de clubbijeenkomst.

7. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
redactie@monitorniel.be


Internet