jaargang 6 | nummer 33 |31 augustus 2009

Inhoud

  1. Avondmarkt - 4 september 2009
  2. Algemene ledenvergadering - 21 september 2009
  3. Info- en opendeurdag annex rommelmarkt - 27 september 2009
  4. Panelgesprek "De toekomst van de computer" - 12 oktober 2009
  5. Thema-avond: "Werken met Audacity" - 19 oktober 2009
  6. Plugins en effecten in Photoshop - 24 oktober 2009
  7. Werkgroepen Excel en beginners - 24 oktober 2009
  8. Werkgroepen hardware en Linux - 24 oktober 2009
  9. Site Monitor Niel geüpdate
  10. Archief Monitor Light Digitaal

1. Avondmarkt - 4 september 2009

Het is bijna al een traditie dat het nieuwe werkjaar start met een deelname aan de avondmarkt in Den Biezerd (Edward Claessenslaan).
We staan, zoals gewoonlijk, met een infostand op vrijdag 4 september vanaf 18u00 aan het rond punt voor café Sportif.
Helpende handen om de mensen warm te maken om naar onze activiteiten te komen zijn steeds welkom.

2. Algemene ledenvergadering - 21 september 2009

De eigenlijke start is natuurlijk de algemene ledenvergadering. Deze vindt dit jaar plaats op maandag 21 september om 19u30 in de refter van de GBS, Veldstraat 1 te Niel.
Volgend werkjaar bestaan we 20 jaar en wanneer je wil weten wat we allemaal in petto hebben voor dit jubileumjaar, moet je maar langskomen.

Je krijgt hiervoor een aparte mail met een uitnodiging en inschrijvingsformulier. Gelieve dit formulier te gebruiken aub.

3. Info- en opendeurdag annex rommelmarkt - 27 september 2009

Op zondag 27 september 2009 is het weer zover.
Computerclub Monitor Niel organiseert dan nl. zijn opendeurdag

In de refter van de GBS in de Veldstraat wordt het van 10 tot 18 uur weer een echte ‘club in werking’-dag.
Monitor Niel haalt al het computermateriaal boven en een aantal leden doen op die dag wat ze altijd op de clubbijeenkomsten doen: met computers bezig zijn.
Hierdoor tonen wij aan potentiële leden hoe gezellig het er tijdens deze clubbijeenkomsten aan toe gaat.
Er worden eveneens doorlopend demonstraties gegeven en er kan in het cybercafé gratis op internet gesurft worden.
Aan de infostand kunnen inlichtingen over de club bekomen worden maar je kan er ook lid worden of je inschrijven voor één van de cursussen.
Voor de hongerigen hebben we hamburgers en braadworsten gebakken op de grill voorzien. Voor de dorstigen is er een cafetaria.

Ook dit jaar pakken we weer met iets speciaals uit.

Omdat we volgend werkjaar 20 jaar bestaan organiseren we op de speelplaats van de GBS vanaf 8u00 een rommelmarkt en tweede handsmarkt voor computermateriaal

De deelname is gratis, wij vragen enkel een waarborg van € 5. Je krijgt deze waarborg  terug op het einde van de rommelmarkt. Inschrijven is verplicht en dat kan enkel via rommelmarkt@monitorniel.be of op het telefoonnummer 0495/66.82.72.

De tweede handsmarkt voor computermateriaal staat in de turnzaal en onder het afdak ervoor.
Heb je computermateriaal dat je kwijt wil, aarzel dan niet je in te schrijven.

We kunnen uiteraard nog veel hulp gebruiken en om van die dag een groot succes te maken, dienen wij veel promotie te maken en ook jullie, leden, kunnen een steentje bijdragen.

Affiches/promoties.
Wie ons wil helpen met het hangen van affiches bij bijvoorbeeld de bakker, beenhouwer, supermarkt, café, enz kan een mailtje sturen naar promotie@monitorniel.be. Wij bezorgen dan zo spoedig mogelijk de nodige affiches. Folders zijn uiteraard ook verkrijgbaar, net zoals een standaardmail om door te sturen naar al jullie contactpersonen. Alle andere suggesties om reclame te maken zijn steeds welkom op bovenstaand e-mailadres

Medewerkers
Ook zoeken wij nog medewerkers voor het opstellen op zaterdagmorgen 26 september en het opruimen op zondagavond 27 september. Kandidaten steeds welkom.

4. Panelgesprek "De toekomst van de computer" - 12 oktober 2009

In 1981 introduceerde IBM de "Personal Computer".

Bijna 30 jaar later organiseert Computerclub Monitor Niel een panelgesprek over de toekomst van de de computer.

Steven Art (Umicore Precious Metals Refining), Filip De Haes (computerhandel Boozt), Roger De Pauw (Computerclub Monitor Niel), Thomas Hoebus (Dipro) en Yves Van Acker (Hermes tweedehandscomputers) schetsen vanuit hun ervaring een toekomstbeeld van de computer en de informatica in het algemeen. Het gesprek wordt gemodereerd door Albert De Troch.

Na de pauze is er kans tot vragen stellen.

Dit panelgesprek vindt plaats op 12 oktober 2009 om 20u00 in de refter van de GBS aan de Veldstraat in Niel.

Om te zorgen dat ook deze activiteit een succes wordt, dient er eveneens promotie gemaakt te worden. Je kan hiervoor de bovenstaande tekst kopiëren en in een mail plakken die je dan naar al je contacten kan sturen.

Let op!!! Het panelgesprek is de enige clubactiviteit van die avond.

5. Thema-avond "Werken met Audacity" - 19 oktober 2009

Iedereen die geïnteresseerd is in audio wil ooit wel eens zelf muziek bewerken. Daarom is er Audacity. Audacity is gratis en bewerkt digitale geluidsformaten. Je kan geluiden opnemen binnen het programma zelf, verschillende geluidsformaten importeren, waaronder WAV, AIFF, MP3 en Ogg Vorbis en naar deze formaten exporteren.

Op maandag 19 oktober leggen Patrick Van Doorslaer en Sven Bertels de beginselen van Audacity uit.
Afspraak om 20u00 in de computerklas van de GBS aan de Veldstraat in Niel.

6. Plugins en effecten in Photoshop - 24 oktober 2009

Iedereen kent Photoshop, het programma om digitale beelden te bewerken. Meestal beperkt het gebruik zich tot het lichter of donkerder maken van de foto, de foto verkleinen of de rode ogen verwijderen.

We hebben Gerard Raeves bereid gevonden om een beetje dieper in het programma te duiken en de mogelijkheden die effecten op digitale beelden hebben uit te diepen.

Deze themabijeenkomst vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2009 om 10u00 in de videoklas van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.

7. Werkgroepen Excel en beginners - 24 oktober 2009

De bedoeling van de werkgroep Excel, die vorig werkjaar gestart is, is nog steeds dat een excelprobleem in groep wordt aangepakt en er naar een oplossing wordt gezocht.
Deze werkgroep komt elke 4 de zaterdag van maand bij elkaar in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel van 10u00 tot 12u30.
Elke 2 de en 3 de maandag van de maand is er van 19u00 tot 20u00 een vragenuurtje waar je met je excelproblemen terecht kan.
Interesse? Mail dan naar werkgroep.excel@monitorniel.be.

Nadat vorig werkjaar de werkgroep beginners de basisprincipes van internet onder knie kreeg, is het nu de beurt aan Word.
De meeste hebben dit programma wel op hun computer staan maar kunnen er niet zo heel goed met werken. Jhonny Van Dam gaat dit euvel uit de wereld helpen.
De bijeenkomsten zijn iedere 4 de zaterdag van de maand van 13u30 tot 15u30 in de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel.

8. Werkgroepen hardware en Linux

Iedereen die een computer heeft, krijgt op een bepaald moment te maken met problemen: een nieuwe DVD brander installeren, harde schijf formatteren, het geheugen uitbreiden, netwerkkaart configureren, …
Kom op zaterdag 24 oktober en zaterdag 28 november naar de refter van de GBS aan de Vredestraat 1 in Niel en Walther Maes en Roger De Pauw zoeken naar een oplossing zodat je PC weer optimaal werkt.

Linux, we hebben er allemaal van gehoord maar wat is het.
Wel in onze club is reeds een aantal jaren hierover een werkgroepje.
Roger De Pauw zorgt dat deze werkgroep niet ter ziele gaat.
Hij pretendeert niet de materie te kennen noch te willen optreden als lesgever maar wil meer de coördinator zijn van een groep van belangstellenden die dit verder willen uitdiepen.
Er wordt gewerkt met de Linuxdistributie van Ubuntu (www.ubuntu.com)

Belangstelling? Kom dan iedere 4de zaterdag naar de clubbijeenkomst.

9. Site Monitor Niel geŘpdated

Computerclub Monitor Niel update constant haar website.
Surf naar www.monitorniel.be en geef gerust, opbouwende, kritiek.

Deze Monitor Magazine Light Digitaal ontvang je omdat je lid bent van Computerclub Monitor Niel.
Wens je het niet meer te ontvangen schrijf je dan hier uit.

Wanneer je denkt dat er iemand in deze nieuwsbrief ge´nteresseerd is, laat het ons dan weten.
Opbouwende kritiek kan je er eveneens kwijt.
info@monitorniel.be


Internet